Een eerstelijnszone werkt mee aan buurtgerichte zorg. Dit is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. Zowel sociale aspecten (bv. welzijn, zorg en ondersteuning) als fysieke aspecten (bv. mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening, …) komen daarbij aan bod. Erkende woonzorgcentra en lokale besturen werken ook mee aan buurtgerichte zorg.

Nieuws over buurtgerichte zorg

Panacea, Buurtgerichte zorg, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Sociale kaart, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg

Afgelopen week kwamen een vijftigtal zorg- en welzijnsprofessionals uit onze eerstelijnszone samen tijdens de Inspiratiesessie...

WE40, Buurtgerichte zorg

Licht en Liefde heeft een Zorgzame Buurtproject, Zorgsite Varsenare, dat gesteund wordt door de Koning Boudewijnstichting. Hier...

Activiteiten rond buurtgerichte zorg

-

De eerstelijnszone AMALO start samen met het Expertisecentrum MEMO het overlegplatform Dementie opnieuw op.

Samen met het project Zorgzame buurt Opperstraat...

-

Na de informatiesessie "Eenzaamheid onder de mensen" gegeven door Leslie Hodge organiseren we samen met heel veel partners een heuse geluksHAPPYning.

Met een...

-

Wil jij als individuele zorgverlener, welzijnswerker, beleidsmaker of medewerker van een dienst mee vorm gegeven aan het beleidsplan van Eerstelijnszone Panacea...