Een eerstelijnszone werkt mee aan buurtgerichte zorg. Dit is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. Zowel sociale aspecten (bv. welzijn, zorg en ondersteuning) als fysieke aspecten (bv. mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening, …) komen daarbij aan bod. Erkende woonzorgcentra en lokale besturen werken ook mee aan buurtgerichte zorg.

Nieuws over buurtgerichte zorg

Noord-Limburg, Buurtgerichte zorg, Kringwerking, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg

Activiteiten rond buurtgerichte zorg

-

Wist je dat woonzorgcentra continu hun aanbod bijsturen en niet meer enkel binnen de vier muren van hun voorziening werken?
Maak dan zeker kennis met hun...

-

Wist je dat woonzorgcentra continu hun aanbod bijsturen en niet meer enkel binnen de vier muren van hun voorziening werken?
Wil je graag eens kennis maken met...

-

De 4 meest bijzondere projecten vallen in de prijzen met een KEI-Award. Welke projecten dat zijn, dat kom je te weten tijdens het netwerkevenement in Turnhout

...