Een eerstelijnszone werkt mee aan buurtgerichte zorg. Dit is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. Zowel sociale aspecten (bv. welzijn, zorg en ondersteuning) als fysieke aspecten (bv. mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening, …) komen daarbij aan bod. Erkende woonzorgcentra en lokale besturen werken ook mee aan buurtgerichte zorg.

Nieuws over buurtgerichte zorg

Activiteiten rond buurtgerichte zorg

Op 22 april gaat het Symposium Zorgzame Buurten door in The Egg in Brussel.

We nodigen alle lokale besturen, zorgorganisaties en zorgprofessionals uit om...

-

Kom naar het buurtnetwerk en leer de hulpverleners uit de buurten Baensland-, Gazometer- en Kroonmolenwijk beter kennen en breidt je mogelijkheden tot...

-

Een buurtverbindend moment op een gezellige plek in de Sportstraten! In de driehoek van de Sportstraten komen de drie districten Wilrijk, Hoboken en Antwerpen...