Een eerstelijnszone werkt mee aan buurtgerichte zorg. Dit is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. Zowel sociale aspecten (bv. welzijn, zorg en ondersteuning) als fysieke aspecten (bv. mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening, …) komen daarbij aan bod. Erkende woonzorgcentra en lokale besturen werken ook mee aan buurtgerichte zorg.

Nieuws over buurtgerichte zorg

Zennevallei, Buurtgerichte zorg, Geestelijke gezondheidszorg

Wil jij helpen kwetsbare zestigplussers opnieuw vertrouwen te krijgen in henzelf en de wereld rondom hen?

Dender, Buurtgerichte zorg

Een warme thuis voor iedereen, dat is de titel van 50 jaar lokale dienstencentra. Het VVSG zet om die reden enkele lokale acties...

Zuidoost Hageland (ELZOH), Buurtgerichte zorg, Interdisciplinair samenwerken

Donderdag 28 juni organiseerde Zorgzame Buurt Tienen Noord in het lokaal dienstencentrum van WZC Passionisten een partnermoment om...

Panacea, Buurtgerichte zorg, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Naar aanleiding van Dag van de Mantelzorg brachten we een bezoekje aan Nelly, een mantelzorger die dagelijks met hart en ziel...

Activiteiten rond buurtgerichte zorg

-

Maak als hulpverlener uit het Waasland kennis met je collega's uit andere disciplines rond samenwerking bij complexe casussen.

-

Met ondersteuning van de provincie Antwerpen en Thomas More, werken we momenteel aan een ondersteuningstraject voor organisaties en lokale besturen die willen...

-

Maak als hulpverlener uit het Waasland kennis met je collega's uit andere disciplines rond samenwerking bij complexe casussen.