Op deze pagina

Persoon in een rolstoel komt op consultatie voor financiële steun

In het Sociaal Huis kan je sinds kort terecht in een HOTSPOT. 5 gespecialiseerde organisaties antwoorden er op handicapspecifieke vragen. Op woensdag en donderdag zijn er inloopmomenten en kan je er zonder afspraak terecht.

De organisaties hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met verstandelijke, motorische, visuele of meervoudige problemen, een hersenletsel, autisme, moeilijkheden in de gedrags- en emotionele ontwikkeling of de spraak-taalontwikkeling, doven en slechthorenden. Het gaat om Resonans vzw, Het Raster vzw, Begeleid Wonen, Ganspoel en Thuisbegeleidingsdienst Woluwe.

Voor particulieren en professionelen

In de HOTSPOT krijgt iedereen met een vraag of zorg rond ontwikkeling of een beperking ondersteuning en advies. Mensen met een beperking kunnen er terecht, maar ook (groot)ouders, mantelzorgers, professionelen uit onder andere de thuiszorg, het onderwijs, het jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang en arbeidszorg.

Hulp in de HOTSPOT is gratis

Tijdens de onthaalmomenten loop je gewoon binnen om je vraag met een medewerker te bespreken. Buiten de onthaalmomenten kan je ook op afspraak in de HOTSPOT terecht. Er wordt dan bekeken hoe je verder geholpen kan worden. Door het aanbieden van informatie, met een eenmalig gesprek, een korte begeleiding, specifieke trajecten op maat of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener. De ondersteuning vanuit de HOTSPOT is gratis.

Info: Op woensdag kan je in de HOTSPOT in Halle terecht van 13u30 tot 16u30 en op donderdag van 13u30 tot 16u30.

Meer info via halle@hotspot-ondersteuning.be en 0494 57 52 48.

© Stad Halle

Activiteiten

HOTSPOT ONDERSTEUNING organiseert Themasessies HOTSPOT Vlaams-Brabant