Het GBO is een samenwerking tussen verschillende partners (lokale besturen, CAW en Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten). Vorige week vond hun ‘iedereen mee dag’ plaats in GC ’t Kwadrant. Het centrale thema van deze namiddag was: het GBO als springplank voor STERK maatschappelijk werk. Dit willen ze bereiken door o.a. te werken met praat- en vertaalplaten. CEDES ontwikkelde voor onze ELZ enkele praatplaten die de maatschappelijk werkers kunnen gebruiken tijdens hun gesprekken met hun cliënten.

Samen met een kleine 30-tal maatschappelijk werkers maakten we kennis met deze praatplaten en leerden we de troeven ervan kennen. Er wordt de komende maanden een traject afgelegd met hen om de platen te introduceren in hun dagelijkse werking.