Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerking tussen drie partners: CAW, OCMW en DMW (Diensten Maatschappelijk Werk). Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 2018 en is actief in heel Vlaanderen. Het doel is om onderbescherming tegen te gaan (i.e. het niet opnemen van rechten) en om de toegankelijkheid van de dienstverlening te vergroten. De drempel voor kwetsbare doelgroepen wordt op die manier verlaagd om gebruik te maken van hun rechten (zowel financiële als van sociale aard).

Nieuws over Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Regio Grimbergen, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Nieuw aanbod lotgenotencontacten:

  • Voor mensen die hun partner verloren zijn
  • Voor mama's en papa's van een sterrenkindje

Regio Grimbergen, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Nieuw aanbod lotgenotencontacten:

  • Voor mensen die hun partner verloren zijn
  • Voor mama's en papa's van een sterrenkindje

Activiteiten over Geïntegreerd Breed Onthaal

-

Op donderdag 19 september van 12u45 tot 13u30 gaat er weer een Proefsessie van GBO Scheldekracht door. Carine Geboers, Netwerkverbinder van Iedereen Verdient...