Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerking tussen drie partners: CAW, OCMW en DMW (Diensten Maatschappelijk Werk). Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 2018 en is actief in heel Vlaanderen. Het doel is om onderbescherming tegen te gaan (i.e. het niet opnemen van rechten) en om de toegankelijkheid van de dienstverlening te vergroten. De drempel voor kwetsbare doelgroepen wordt op die manier verlaagd om gebruik te maken van hun rechten (zowel financiële als van sociale aard).

Nieuws over Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Panacea, Buurtgerichte zorg, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Sociale kaart, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg

Afgelopen week kwamen een vijftigtal zorg- en welzijnsprofessionals uit onze eerstelijnszone samen tijdens de Inspiratiesessie...

Westkust & Polder, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd breed onthaal (GBO) is op 16 maart 2023 van start gegaan met een kick-off voor de drie kernpartners nl. sociale...

BraViO, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Het GBO is een samenwerking tussen verschillende partners (lokale besturen, CAW en Diensten maatschappelijk werk van de...

Activiteiten over Geïntegreerd Breed Onthaal

-

Gratis netwerk- en vormingsdag

Tijdens deze interactieve en praktische vorming leer je omgaan met agressief gedrag.