Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerking tussen drie partners: CAW, OCMW en DMW (Diensten Maatschappelijk Werk). Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 2018 en is actief in heel Vlaanderen. Het doel is om onderbescherming tegen te gaan (i.e. het niet opnemen van rechten) en om de toegankelijkheid van de dienstverlening te vergroten. De drempel voor kwetsbare doelgroepen wordt op die manier verlaagd om gebruik te maken van hun rechten (zowel financiële als van sociale aard).

Nieuws over Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Noord-Limburg, Buurtgerichte zorg, Kringwerking, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Sociale kaart, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg

Op woensdag 14 december 2022 organiseert Eerstelijnszone Noord-Limburg haar inspirerende lezing 'Uitdagingen en opportuniteiten in...

Panacea, Buurtgerichte zorg, Kringwerking, Preventie, Geestelijke gezondheidszorg, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), Interdisciplinair samenwerken, Sociale kaart, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Zennevallei, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Op donderdag 27 oktober 2022 ging het allereerste netwerkevent kick-off GBO Zennevallei door in De Lambiek te Beersel. Tijdens dit...

Activiteiten over Geïntegreerd Breed Onthaal