Kalender

Waar?
from 
minder dan 
Gent
-
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Deze praktijkgerichte cursus, georganiseerd door Gezin en Handicap, richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …). Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie.

Gent
-
Online training

Kom jij professioneel of tijdens je vrije tijd in contact met jongeren (18-33j) met een migratieachtergrond die hulp kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar werk, een opleiding of een stage? DUO for a JOB vzw steunt deze jongeren door kosteloze één-op-één begeleiding door een mentor (50+) en dit wekelijks, 6 maanden lang. Op 30 minuten legt DUO for a JOB hun werking uit, met tijd voor vragen!

Gent
-

Het Groeiteam is de gloednieuwe plek waar de Gentenaar terecht kan voor alle vragen over opgroeien, opvoeden en leren. Het Groeiteam nodigt jou en je collega's graag uit voor de feestelijke opening op maandag 17 april 2023 in het Stadskantoor Gent.

Gent
-
gratis

Domus Medica organiseert een gratis interprofessionele training over de behandeling van chronische pijn in de eerste lijn voor hulpverleners uit regio Gent. Na deze training heb je meer kennis van chronische pijn in biopsychosociaal perspectief en vaardigheden voor persoonsgerichte zorgplanning en pijneducatie.

Gent
-
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Deze praktijkgerichte cursus, georganiseerd door Gezin en Handicap op 4 mei 2023, richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …). Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie.

Hoe is de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap momenteel georganiseerd?

Gent
-

Een divers team van Gentenaars bedacht een uitvinding dat je medisch verslag omzet in een verstaanbare uitleg. Maak kennis met 'Spexter' en kom Spexter zelf uittesten, filosofeer mee over dokterstaal en doe mee met andere activiteiten over verstaanbaarheid van de gezondheidszorg.