Kalender

Waar?
from 
minder dan 
 • Webinar
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
- - -
Online training, 25€ (HAIO's)- 35€ (artsen)

Dr. Stulens en dr. Vandersmissen, beiden arts met een expertise in palliatieve zorg, zetten in 3 webinars praktische aanbevelingen uiteen voor goede palliatieve zorg.

 • Vorming
Herkenrode, Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
- -
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt
40€

We gaan praktisch aan de slag met de spuitaandrijver.

 • Vorming
 • Webinar
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
-
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt
50€

Eten en drinken is voor veel naasten van palliatieve patiënten een houvast aan het leven. Naarmate het levenseinde nadert, de eetlust verdwijnt en het lichaam voeding weert, worden zorgverleners geconfronteerd met families die dit lastig vinden.

 • Vorming
Herkenrode
Organisatie: Pallion
-
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt
30€

Hoe communiceer je met familie en patiënten?

 • Vorming
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
-
GC De Plak Servaasplein 14, 3590 Diepenbeek
30€

We kennen allemaal wel verhalen over zéér toevallige, ongewone ervaringen aan een sterfbed; een tekening van een kleinkind dat al jaren ophangt en in de nacht van het overlijden herhaaldelijk op de grond valt, een klok op de kamer die stopt met tikken net als de persoon overlijdt, een persoon die overlijdt op een datum met een betekenisvol getal, de stervende die een licht ziet in de kamer en kort daarna overlijdt… Gewoon toeval?

 • Symposium
Herkenrode, Doelgerichte zorg
Organisatie: Stichting tegen kanker
Gent ICC FAMILIE VAN RYSSELBERGHEDREEF 2 BUS 1 – CITADELPARK, 9000 Gent
€90

Hierbij het boeiend en gevarieerd programma van ONCOlloquium 2024.

Daarbij is deelname aan ONCOlloquium 2024 ook hét moment om kennis te maken met Stichting tegen Kanker én 60 Vlaamse ondersteunende organisaties voor personen met kanker (patiëntenorganisaties, inloophuizen, zorghuizen enz.)

 • Infosessie
Herkenrode, Doelgerichte zorg
-
Campus St.-Ursula Diestsesteenweg 8, 3540 Herk-de-Stad
gratis

‘Spreekuur’ is een interactief debat tussen publiek en zorgprofessionals uit jouw buurt. De zin en onzin van diëten, de voor en nadelen van een ingreep, do’s & dont’s van medicatie ...

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Doelgerichte zorg
-
Online training, gratis

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid.

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
-
GCOC Oosterhof Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid.

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
- -
Solidaris Tessenderlo Geelsebaan 2, 3980 Tessenderlo

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid.

 • Infosessie
Herkenrode, Interdisciplinair samenwerken
Organisatie: PXL-NeXT Quarter, PXL-Healthcare en People & society
-
Restaurant PXL-NeXT, Gebouw D Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt
gratis

Goed nieuws, want we hebben een gloednieuwe editie van onze PXL-NeXT Quarter voor jou in petto! Stip vrijdag 17 mei 2024 alvast aan in je agenda, want dan zetten we het thema "Bruggen slaan tussen Zorg en Welzijn: over uitdagingen en kansen in de eerstelijnszorg" centraal.

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
-
GCOC Oosterhof Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
gratis

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid.

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Chronische zorg, Doelgerichte zorg
Organisatie: Pallion
-
Ontmoetingscentrum Lutselus Pastorijstraat 7, 3590 Diepenbeek
gratis

Heb jij al nagedacht over jouw huidige en toekomstige zorg? Weten jouw naasten welke keuzes jij zou maken? Het gesprek aangaan over jouw voorkeuren en wensen, is vroegtijdige zorgplanning.

 • Infosessie
Herkenrode
Organisatie: Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
- - -
€35 (vrijgesteld van btw) - Studenten of werkzoekenden €25

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat sinds 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende Vlaamse zorgsectoren. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, de overdracht van kennis, de ontwikkeling van expertise, het bieden van ondersteuning en het creëren van een draagvlak voor BelRAI.

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Doelgerichte zorg
-
Online training, gratis

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid.

 • Infosessie
Herkenrode, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), Doelgerichte zorg
-
Online training, gratis

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid.