Lidmaatschap vzw ELZ Pallieterland

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid, op voorwaarde dat hij de doelstelling van vzw Eerstelijnszone Pallieterland onderschrijft en werkzaam of woonachtig is in het werkgebied van vzw Eerstelijnszone Pallieterland.

Elk lid heeft stemrecht op onze algemene vergadering, maar elke cluster moet een meerderheid stemmen om iets goedgekeurd te krijgen. 

Hieronder kan u de mogelijkheden terugvinden met de formulieren. Deze kunnen via post bezorgd worden aan Eerstelijnszone Pallieterland (Gasthuisstraat 6, 2560 Kessel) of via mail aan carmen@elzpallieterland.be.
 

Wens lid te worden van vzw Eerstelijnszone Pallieterland

pdf bestandFormulier 1 - afgevaardigde van een rechtspersoon (396 kB):
met dit formulier vraagt een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een samenwerkingsverband het lidmaatschap aan in de vzw Eerstelijnszone Pallieterland die de erkenning als zorgraad aanvraagt. 

pdf bestandFormulier 2 - natuurlijke persoon die zichzelf vertegenwoordigt (395 kB):
met dit formulier vraagt een natuurlijke persoon die zichzelf vertegenwoordigt het lidmaatschap aan in de vzw Eerstelijnszone Pallieterland die de erkenning als zorgraad aanvraagt. 
 

Wens geen lid te worden van vzw Eerstelijnszone Pallieterland maar wil zich laten vertegenwoordigen door een ander lid (natuurlijke persoon/rechtspersoon)

pdf bestandFormulier 3 - vertegenwoordigingsmandaat (398 kB):
met dit mandaat kunnen afgevaardigden (rechtspersoon of natuurlijk persoon) aantonen dat zij een lokaal bestuur, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een samenwerkingsverband vertegenwoordigen in vzw Eerstelijnszone Pallieterland die de erkenning als zorgraad aanvraagt. 
 

Wens geen lid te worden van vzw Eerstelijnszone Pallieterland en wil zich niet laten vertegenwoordigen, verklaart akkoord met de visie, missie en beleidsplan van Eerstelijnszone Pallieterland

pdf bestandFormulier 4 - verklaring principieel eerstelijnszorgaanbieder (388 kB):
met deze verklaring kan een eerstelijnszorgaanbieder aangeven akkoord te gaan met de missie, visie en het beleidsplan van vzw Eerstelijnszone Pallieterland. 

pdf bestandFormulier 5 - verklaring principieel eerstelijnsactor (395 kB):
met deze verklaring kan een lokaal bestuur, rechtspersoon, feitelijke vereniging of samenwerkingsverband aangeven akkoord te gaan met de missie, visie en het beleidsplan van vzw Eerstelijnszone Pallieterland.