Gemeentes

Eerstelijnszones RupeLaar omvat 6 gemeentes: Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle

Eerstelijnszone RupeLaar

VZW Eerstelijnszone RupeLaar

Eerstelijnszone RupeLaar vzw

Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom

0739.595.504

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

info@rupelaar.be

Waarden en visie

Het netwerk ELZ RupeLaar zet in op continuïteit in de zorg, m.a.w. zorg die naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Dit gaat uit van echte samenwerking, los van zuilen en belangengroepen.

De hulpverleners vormen één team.
Dit team kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, respect en kennis van elkaars expertise.

De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (PZOV) weet op elk moment waar hij met zijn zorgvraag terecht kan.
Een blijvend actuele, voor zowel de PZOV als de hulpverleners makkelijk toegankelijke sociale kaart, is een basisvereiste.
Er wordt ingezet op het geïntegreerd breed onthaal om een herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen te realiseren en onder-bescherming tegen te gaan.

De autonomie van de PZON wordt maximaal gerespecteerd in de zin van zelfbeschikking, vrij van externe aansturing. De PZOV houdt m.a.w. de regie van de hulpverlening en bepaalt zelf aan wie hij de coördinatie van de zorg rond zijn persoon wenst toe te vertrouwen.

Kwaliteit van de zorg betekent voor RupeLaar meer dan een modewoord. Het netwerk wil speciale aandacht besteden aan diversiteiten in het zich steeds vernieuwende zorglandschap.

RupeLaar wil proactief meewerken aan beleidsontwikkeling.

Het netwerk respecteert het recht op zelfzorg, mits gepaste begeleiding voor degenen die hun zelfregie niet of slechts gedeeltelijk kunnen opnemen en verliest ook de noden van de hulpverleners niet uit het oog.

Het bieden van de juiste en kostenefficiënte hulp, ook wel getrapte zorg genoemd, vormt het uitgangspunt van het denken en handelen binnen RupeLaar.

Waarden en visie RupeLaar

Algemene Vergadering Eerstelijnszone RupeLaar

Hieronder kan je de ledenlijst van de Algemene Vergadering ELZ RupeLaar terugvinden.

Ben je zelf werkzaam binnen zorg of welzijn in ELZ RupeLaar? Ben je patiënt of mantelzorger in onze zone? Dan kan je je kandidaat stellen voor de Algemene Vergadering van ELZ RupeLaar via onderstaand formulier! Het bestuursorgaan verzamelt en beslist over de kandidaturen.

Samenstelling bestuursorgaan

Cluster gezondheidszorg

Naam Organisatie/vertegenwoordiging
Gunther D'hanis (voorzitter) Huisartsenkring Schelde-Rupel
Kathleen Simons Apothekers KAVA
Sarina Horemans Diëtisten en logopedisten
Carlo Van den Berge Psychologen en GGZ
Saskia Vandenabeele Kinesisten en ergotherapeuten

Lokale besturen

Naam Organisatie/vertegenwoordiging
Hilde Heyman (ondervoorzitter) Gemeente Aartselaar en Huizen van het Kind
Anne Troch Gemeente Niel
Axel Boen Gemeente Schelle
Lize Van Dijck Gemeente Boom
Els Devlies Gemeente Rumst
Annick De Wever Gemeente Hemiksem

Persooon met een zorgnood

Naam Organisatie/vertegenwoordiging
Jos Muyshondt (penningmeester) Mantelzorger/SAMANA/Mantelzorgplatform
Rita Struyf Similes - SAMANA
Liesbet Meyvis Mantelzorger

Cluster welzijn

Naam Organisatie/vertegenwoordiging
Tirza Geerts Woonzorgcentra
Lita De Wachter CAW Boom-Mechelen-Lier
Tais Francus Diensten Maatschappelijk werk en ziekenfondsen
Pascale Buytaert Gezinszorg en aanvullende thuiszorg (i-Mens)
Kirsten Van Meirvenne Lokale dienstencentra
Belinda Mestiaen Vlotter

Cluster VAPH en Opgroeien

Naam Organisatie/vertegenwoordiging
Jolien Bullen VAPH - Pegode
Opgroeien

Optionele partners

Naam Organisatie/vertegenwoordiging
Lieve Troch Logo Mechelen