Misschien heb je wel al eens over het begrip ‘mantelzorg’ gehoord of ben je zelf wel een mantelzorger, zonder het zelf te beseffen. Ruim 600.000 Vlamingen zorgen op regelmatige basis voor een zorgbehoevende naaste uit hun directe omgeving (hun partner, een kind met een handicap/beperking, een ouder met dementie, kanker of een andere aandoening, een ander familielid, buur of vriend/vriendin). We noemen hen ‘mantelzorgers’. Zij doen dit doorgaans vanuit een warme betrokkenheid bij en liefde voor de persoon die de zorg of hulp nodig heeft. Ze doen dit niet beroepshalve en kosteloos.

Vanuit onze eerstelijnszone WE40 (gemeenten Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem) willen we de mantelzorgers beter ondersteunen. Om dit te doen, willen we eerst in kaart brengen welke acties/initiatieven er binnen onze eerstelijnszone nu reeds genomen worden naar deze mensen. Jij kan ons hierbij helpen door onderstaande vragenlijst in te vullen.