Uit de omgevingsanalyse blijkt dat mondzorg een thema is dat we extra aandacht dienen te geven. In 2022 werd er een werkgroep Mondzorg opgericht waar we samen met een vertegenwoordiger van de tandartsen, apothekers en LOGO Zenneland aan de slag gaan om acties uit te werken.

Preventie heeft het meeste impact bij kinderen in de lage school en we werken in ieder lokaal bestuur samen met de Huizen van het Kind, de lokale bibliotheken en de lagere scholen een actie uit in het schooljaar 2023-2024. Sommigen zetten in op de tentoonstelling Cas en Kato, anderen kiezen voor het inschakelen van mondzorgkoffers tijdens de lessen, ...

In samenwerking met de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten en de thuisverpleging starten we in 2023 met diverse acties. In het voorjaar organiseerden we een vormingsmoment voor alle professionals die werken met ouderen. In het najaar werken we samen met LOGO Zenneland in de woonzorgcentra met de mondzorgkoffers.

Het tekort aan tandartsen en mondhygiƫnisten werd ook reeds gesignaleerd en besproken op diverse overlegmomenten.

De opname van de vorming Mondzorg ouderen gericht naar professionals is hieronder te beluisteren. Ook de presentatie kunnen jullie hieronder bekijken.

Video's