De Sociale Kaart is een databank waarin je het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel kan raadplegen op één plek. Het is een gemakkelijk instrument voor zowel de burger als voor de hulpverlener en lokale besturen. Je kan als burger naast het vinden van bijvoorbeeld een kinesistenpraktijk, ook gerichte informatie verkrijgen over de werking ervan, de openingsuren of eventuele terugbetaling van de ziekenfonds. Als hulpverlener kan je zo gericht doorverwijzen en contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. Deze databank is ook voor lokale besturen handig om te kijken welke eerstelijnsprofessionals actief zijn binnen hun grondgebied.

Nieuws over de sociale kaart

Geestelijke gezondheidszorg, Sociale kaart, Doelgerichte zorg

Jullie zijn van harte uitgenodigd voor onze "Lunch & Learn" op 23 februari 2024.

Activiteiten over de sociale kaart

-

In Beringen groeit 14.4% van de kinderen op in kansarmoede. Het is dus niet zo vanzelfsprekend om een feestje te geven, een cadeautje te kopen, een taart op...

-

Kom naar het buurtnetwerk en leer de hulpverleners uit de buurten Baensland-, Gazometer- en Kroonmolenwijk beter kennen en breidt je mogelijkheden tot...

-

Op woensdag 8 mei van 12u30 tot 13u30 geeft Christophe Pyra, regiocoördinator Oost-Vlaanderen, een online proefsessie over de Sociale Kaart. Al gehoord van www...