De Sociale Kaart is een databank waarin je het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel kan raadplegen op één plek. Het is een gemakkelijk instrument voor zowel de burger als voor de hulpverlener en lokale besturen. Je kan als burger naast het vinden van bijvoorbeeld een kinesistenpraktijk, ook gerichte informatie verkrijgen over de werking ervan, de openingsuren of eventuele terugbetaling van de ziekenfonds. Als hulpverlener kan je zo gericht doorverwijzen en contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. Deze databank is ook voor lokale besturen handig om te kijken welke eerstelijnsprofessionals actief zijn binnen hun grondgebied.

Nieuws over de sociale kaart

Oost- en West-Meetjesland, Sociale kaart

Dokter Danny Meire wordt nieuwe CMO van AZ Alma

AZ Alma uit Eeklo heeft vanaf 1 december 2023 een nieuwe medisch directeur...

Sociale kaart

In het najaar zet de Sociale Kaart van het Departement Zorg een grootschalige actualisatiecampagne op. Het doel van deze campagne...

BraViO, Sociale kaart

De sociale kaart was de afgelopen jaren niet altijd even gebruiksvriendelijk.

Activiteiten over de sociale kaart

-

ELZ Vlaamse Ardennen heeft de opdracht om alle welzijnsactoren te verenigen en overleg te ondersteunen. Per kwartaal een wordt er een welzijnsplatform...