We staan aan de vooravond van de start van de vaccinatiecampagne voor dit najaar. Vanaf volgende week vertrekken de bestellingen voor het aangepaste vaccin.

Najaarsvaccinatie

Vanaf de week van 18 september (vermoedelijk) zal de aangewezen doelgroep en zij die dit wensen, zich kunnen laten vaccineren bij de huisarts of in de apotheek of door hun thuisverpleegkundige.

Meer info hierover is weldra beschikbaar op onze website.

We ontvangen signalen dat het coronavirus terug opflakkert, het zal nodig zijn om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren om zich opnieuw te laten vaccineren. Campagnemateriaal kan aangevraagd worden bij LOGO Zenneland via deze link.

Voor meer informatie kan je altijd terug op www.laatjevaccineren.be