De COVID-19 najaarsvaccinatie is ongeveer een maand geleden van start gegaan. De hoogste tijd om een korte update te geven.

Virussen

Via een dashboard aangereikt door de Vlaamse Overheid kunnen we enkele cijfers raadplegen tot op het niveau van de eerstelijnszone.

Omwille van de wet op de privacy kan het niet op gemeentelijk niveau.

Bij de start van de vaccinatiecampagne deze herfst kon er éénmalig een bestelling vaccins geplaatst worden en dit door huisartsen, apothekers, woonzorgcentra, ziekenhuizen e.d. Samen bestelden ze 28.620 dosissen.

Een goede inschatting voor het aantal mensen in ELZ BraViO (29.986) die de aanbeveling kregen om zich te laten vaccineren.

Op 18 oktober zagen de cijfers er als volgt uit:

Covid-19 vaccinatie cijfers ELZ BraViO

De 94.80% is de verhouding tussen de bestelde dosis versus de doelgroep. De meeste vaccins werden gezet/geregistreerd door de huisartsen en de apothekers.

Ondertussen is ook de griepvaccinatie gestart. Dit seizoen krijgen de huisartsen de ondersteuning van de apothekers.

Sensibiliseringsmateriaal voor de griep kan je bekijken en aanvragen via deze link.