Op donderdag 14 maart vond het tweede netwerkevent van GBO Zennevallei plaats, met als centrale thema gegevensdeling en beroepsgeheim.
De dag begon met een informatieve sessie over dit onderwerp, gevolgd door het delen van resultaten door de werkgroep gegevensdeling. Het hoogtepunt was een boeiend panelgesprek met kernpartners, waarbij twee casussen werden besproken. Bijna 85 medewerkers namen deel aan dit inspirerende evenement. Na een vruchtbare voormiddag vol inzichten en discussies sloten we af met een heerlijke netwerklunch. Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage aan dit succesvolle evenement!