België behoort tot de koplopers wat betreft het gebruik van slaapmedicatie. De richtlijn ‘Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn’ (Cloetens et al., 2018) pleit echter voor een getrapte en multimodale aanpak, waarbij medicatie slechts in uitzonderlijke gevallen aangewezen is. Een gedragsmatige aanpak biedt bij de grote meerderheid een doeltreffende en bovenal duurzame oplossing.

Om eerstelijnszorgverleners (o.a. huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, psychologen, praktijkverpleegkundigen) hierin te ondersteunen, wordt een gratis trainingsaanbod over de gedragsmatige aanpak van insomnie georganiseerd. Dit kadert in een implementatieproject van FOD Volksgezondheid en EviKey (EBP netwerk), en wordt gecoördineerd door de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Meer informatie over het project vindt u hier.

Concreet bestaat het trainingstraject uit drie onderdelen:

  • Een e-learning over motiverende gespreksvoering en de eerste hulp bij slaapproblemen
  • Een vaardigheidstraining (2x 3u) in het verstrekken van cognitief-gedragsmatige interventies voor slaapproblemen in de eerste lijn, zoals het gebruik van een slaapdagboek en het toepassen van tijd-in-bed restrictie en stimuluscontrole, waarbij ook de nodige materialen worden aangereikt. Dit zijn twee afzonderlijke fysieke sessies van drie uur, georganiseerd door getrainde supervisoren over gans België tussen maart en oktober.
  • Gesuperviseerde intervisie voor casussen (online)

Hebt u interesse in het gratis opleidingsaanbod? Op de website van VVKP vindt u een overzicht van de vaardigheidstrainingen. Voorlopig is er enkel een training gepland in Duffel, maar er volgen snel nieuwe data en locaties. Indien u uw interesse registreert in dit formulier, wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe vaardigheidstrainingen in uw regio. Accreditatie wordt aangevraagd. Voor meer informatie kan u terecht bij insomnia@vvkp.be.