Zoals je misschien wel weet lanceerde de Vlaamse Regering een tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken.

Naast de online infosessie van die doorging op 7 november om 17:00u (via deze link te herbekijken) werd een extra infomoment voorzien op woensdag 9 november om 12:00u. De opname van extra dit moment kan hier bekeken worden.

Meer over de deze projectoproep en het aanvraagformulier.

Met deze tweede oproep bevestigt de Vlaamse regering haar intentie om in de toekomst verder in te zetten op de creatie van brede, multidisciplinaire praktijken die gezondheidszorg en welzijn, privaat en publiek initiatief samenbrengen.

Goedgekeurde projecten kunnen tot maximaal 249.999 euro subsidiekrijgen voor enerzijds uitgaven i.v.m. het aankopen, bouwen of verbouwen van een pand en anderzijds de nodige procesbegeleiding en projectmanagement om een brede eerstelijnspraktijk vorm te geven.

De oproep volgt grotendeels dezelfde logica en principes als de eerste oproep:

  • het moet minimaal gaan om een samenwerking tussen één of meerdere lokale besturen en huisartsen
  • de focus moet liggen op bredere samenwerkingsverbanden
  • projecten zullen moeten voldoen aan de duurzaamheids- en toegankelijkscriteria die gelden voor VIPA

Op basis van de ervaringen uit de eerste oproep versterken we de band met de zorgraad en hun verplicht advies m.b.t. het benodigde zorgaanbod in de wijk/gemeente waar de brede eerstelijnspraktijk zich wil vestigen.

Een extra element bij deze oproep is het stimuleren van een focus op een outreachende werking naar kwetsbare doelgroepen.