Tijdens de zomer van 2022 werd een nieuwe omgevingsanalyse opgemaakt en in het voorjaar van 2023 werd deze omgevingsanalyse nog verder uitgebreid.

Dit omvat een momentopname van een aantal demografische, sociaal economische, ecologische en politieke indicatoren in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst. Het brengt op verschillende manieren onze eerstelijnszone in beeld.

De analyse van deze gegevens leidt tot cruciale inzichten over de lokale noden in de gemeenten en geeft informatie over de behoeften van specifieke doelgroepen. Het analyseren van deze gegevens en hierover reflecteren maakt dat we als zorgraad aan de hand hiervan doelstellingen en acties voor de toekomst kunnen formuleren en prioriteiten kunnen leggen.

De finale versie van de analyse met bijhorende cijfers in pdf-versie kan je hieronder downloaden.

We danken alle actoren die reeds een inbreng deden. We streven ernaar om dit document voortdurend te verrijken.

Indien je suggesties hebt om dit werkinstrument verder uit te bouwen contacteer Carmen Schaalje via carmen@elzpallieterland.be.

Zo kunnen we onze samenwerking verder uitdiepen en krachten verder bundelen, want we hebben allemaal uiteindelijk hetzelfde doel ‘het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die binnen onze ELZ wonen, werken en leven’.

We kijken ernaar uit van je te horen!