Weet wat er leeft: samen verbonden in zorg en welzijn!

De eerste lijn is in verandering; mede door de oprichting van eerstelijnszones wordt ingezet op een integrale en toegankelijke zorg waarbij de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood centraal staat. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood moet op een integratieve manier geholpen worden en moet ondersteund worden om zelf een actieve rol op te nemen in zijn zorgproces. Een goede ondersteuning vereist een goede afstemming en optimale samenwerking rond deze persoon.

De ambitie van de eerstelijnszone Panacea is de afstemming en samenwerking in de eerste lijn te optimaliseren. We willen versnippering tegengaan en bruggen bouwen tussen de gezondheids- en welzijnswerkers en partners, zodat er een brede, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg ontstaat. Om dit te bereiken werken partners uit welzijn, gezondheid en lokaal beleid, samen met vertegenwoordigers van personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood als evenwaardige partners een beleid voor de regio uit.

Eerstelijnszone Panacea rekent daarvoor op een gemotiveerd team dat samen aan de toekomst van de regio wil bouwen en dit voor en samen met onze partners in de zorg, het welzijnsveld en elke persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of-nood.

Heb je een vraag of opmerking

Stuur ons gerust een mailtje: info@elzpanacea.be

of contacteer één van onze medewerkers.