Intro

Deze vrijdag is het zover, dan wordt onze ELZA 2023 uitgereikt tijdens ons nieuwjaarsevent! Dit jaar kregen we maar liefst 10 uiteenlopende maar prachtige inzendingen. In dit nieuwsbericht geven we een overzicht van de 10 genomineerden.

Genomineerden

Deze kleine poppetjes die gemaakt worden van de lievelingskledij van een overleden bewoner, zijn een aandenken voor de familieleden.
Video's
2. Tanderuis vzw - Tanderuis Nabij
Met deze loketfunctie wilt Tanderuis vzw dichter bij de cliënt een open huis creëren. Door nabij de gezinnen te zijn, hopen ze de drempel ‘afstand’ weg te werken.
Video's
3. Buurtzorgwerking Stad Dendermonde - De Klapstand
Een klapke doen? Het klinkt gemakkelijk, maar lijkt vaak een verdwenen gebruik. Eenzaamheid sluimert ook in Dendermonde. Meer dan voldoende reden voor het het team van buurtmedewerkers om elk jaar verschillende buurten te bezoeken en mensen bij de Klapstand een gratis koffietje en een luisterend oor te bieden.
Video's
Op een vaste voormiddag in de week zijn mama’s samen met hun baby of peuter. Er bestaat een nauwe samenwerking met LIGO, het centrum voor basiseducatie, waarvan 1 lesgever het moment ondersteunt omtrent het leren van Nederlands. Vrijwilligers sluiten aan en doen mee een babbeltje, komen tot spel met de kinderen of beantwoorden vragen van mama’s. Daarnaast kunnen mama’s terecht bij iemand van Huis van het Kind, de brugfiguur zelf, een medewerker van het onthaal of studenten van de Katrol, met al hun vragen, waarvoor ze dan ook verder worden geholpen of verwezen.
Video's
Inspelend op de noden en opportuniteiten van de buurt, vormt het buurtpunt een warme ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Het buurtpunt is de brug tussen diensten, bewoners, verenigingen en bijzondere doelgroepen. Zij verbindt mensen in een laagdrempelig netwerk. Een lokaal sociaal web dat kwetsbare groepen versterkt en in staat stelt om volwaardig te participeren aan de samenleving.
Video's
6. Gemeente Lebbeke - Sterrenregister
Gemeente Lebbeke lanceerde in 2023 een sterrenregister voor kinderen die overlijden na minder dan 140 dagen zwangerschap. De aangifte is geheel vrijblijvend en heeft geen juridische waarde. Het is vooral een handreiking aan de ouders van een sterrenkindje. Het sterrenkindje krijgt een naam en een plaats in het register.
Gemeente Lebbeke wil zo aan de ouders erkennen dat het kindje deel uitmaakt van hun leven en van de maatschappij.
7. Zorgnetwerk Trento - Netbaltoernooi
Zorgnetwerk Trento organiseert dit jaarlijks toernooit om ouderen die verblijven in een woonzorgcentrum of gebruik maken van een dagopvang of kwetsbare thuiswonende ouderen uit te dagen om te blijven bewegen in een sfeer waarin groepsdynamiek en sociale contacten minstens even belangrijk zijn als conditie en competitie. Het bijkomend doel is om ‘ouder worden’ positief in de kijker te zetten.
Video's
PLEK35 is een nieuw inclusief project van Blijdorp vzw. Het is een dagcentrum waar mensen met een verstandelijke beperking elke dag komen werken en deelnemen aan de maatschappij. Het dagcentrum heeft als doel hen een zinvolle en plezierige dagbesteding te bieden en hen de kans te geven om hun talenten en vaardigheden verder te specialiseren.
Video's
9. Gezonde Buurt Dender - Familiaal geweld
CM Gezonde Buurten streeft naar meer welzijn en gezondheid. In 2023 viel de keuze na een participatief traject op het thema en bijhorende sensibiliseringscampagne rond 'Familiaal Geweld'.
Video's
Een Ferm Mamadepot is niet enkel een winkel, het is een buurtpunt, een warme ontmoetingsplek. Voor iedereen. Uit de dichte of iets verdere buurt. Waar je je thuis en welkom voelt. Bij een drankje is er tijd voor een toffe babbel en leer je andere fans van het Ferm Mamadepot kennen. Neem er deel aan workshops, spelnamiddagen of infomomenten.
Video's