Op zaterdag 14 oktober vindt de Dag van de Palliatieve Zorg plaats. De sector slaat de handen in elkaar om palliatieve zorg in de verf te zetten. Het thema dit jaar is 'Palliatieve zorg is van en voor iedereen!'

Zorgverleners doen er dagelijks alles aan om de beste palliatieve zorg te verlenen aan hun patiënten die palliatief zijn op korte of lange termijn. Ze zijn elk expert in hun vak. Om die levenseindezorg te blijven garanderen en te verbeteren in de toekomst zetten we vier puzzelstukken in de kijker.

Voor elk van deze vier domeinen werd een ‘quote’ gemaakt die Palliatieve Zorg Regio Dender typeert:

De zorg is doelgericht

De zorg is doelgericht en gaat over betekenisvolle zorg voor de patiënt

Doelgerichte zorg

Verbreding van zorg

Palliatieve zorg is meer dan specialistische zorg. Het is een ‘en-en’ verhaal waar iedereen vanuit zijn kunde en expertise, zijn steentje bijdraagt aan de ondersteuning en zorg van de patiënt.

Verbreding van zorg

Geïntegreerde zorg

Alle zorgverleners rond de patiënt vormen het zorgteam samen met de patiënt en zijn mantelzorger.

Geïntegreerde zorg

Continuïteit van zorg

De zorgfocus verschuift van cure naar care en palliatieve zorg wordt tijdig bespreekbaar gemaakt. Daarnaast proberen we deze visie op palliatieve zorg op belangrijke schakelmomenten te continueren. Bijvoorbeeld brug tussen ziekenhuis en thuiszorg of WZC’s

Continuïteit van zorg

Meer informatie?

Surf naar www.dagvandepalliatievezorg.be voor meer informatie over de campagne Palliatieve zorg is van en voor iedereen

Klik hier voor gratis campagnemateriaal