Algemeen betekent preventie dat er op voorhand actie wordt ondernomen om problemen achteraf te vermijden. De preventieve gezondheidszorg kunnen we omschrijven als ‘het deel van de gezondheidszorg dat maatregelen en acties omvat die tot doel hebben de gezondheid te bevorderen, te beschermen of te behouden’ (Vlaams Preventiedecreet).

In onze eerstelijnszone

De gemeenten uit de Zennevallei (Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw) bundelen hun krachten met Eerstelijnszone Zennevallei, Artsenkring Zennevallei (de huisartsen), Logo Zenneland vzw en AZ Sint-Maria Halle. Ze zetten in op gemeenschappelijke thema’s en initiatieven om zo de grootst mogelijke gezondheidswinst bij de bevolking te realiseren.

Preventiewerking Zennevallei streeft naar meer aandacht voor preventieve zorg bij alle zorgverleners en welzijnswerkers. Door samen te werken kunnen er gerichtere en meer integrale interventies ontwikkeld worden die aansluiten bij de behoeften van de bevolking in de regio. En dat leidt tot betere resultaten en een grotere impact.

Maar ook de burger wordt rechtstreeks aangesproken om gezonde keuzes te maken. Meer preventie leidt immers tot een verbetering van de levenskwaliteit. Mensen kunnen actiever en productiever zijn. Bovendien, wanneer mensen gezonder leven, is de kans op ziekte en de noodzaak voor medische zorg kleiner waardoor niet alleen de zorgkosten verminderd worden maar ook de druk op de zorgsector.

Programma Preventiewerking Zennevallei

Preventiewerking Zennevallei baseerde zich voor haar programma in 2023 vooral op de regionale noden. Ze vragen extra aandacht voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker), de stijgende diabetescijfers en de risico’s van roken.

Daarnaast zullen ook acties worden georganiseerd tegen overdreven alcoholgebruik, het promoten van gezonde voeding en meer beweging, het versterken van mentale veerkracht en vaccinatie.

Ook andere acties die lokaal door gemeenten, verenigingen en organisaties worden opgezet rond preventie zullen krachtdadig ondersteund worden door Preventiewerking Zennevallei.

Eerste actie?

In maart ging alle aandacht naar het bevolkingsonderzoek van dikkedarmkanker. Op 15 maart 2023 werden bezoekers van het Sint-Maria ziekenhuis in Halle uitgenodigd om door een opblaasbare dikke darm te lopen en kregen daarbij uitleg over het belang van een snelle detectie. Bovendien konden ze de stoelgangtest ook even uitvoeren met een demokit, zodat ze dit thuis makkelijk kunnen herhalen.

Het artikel en meer informatie omtrent deze actie is hier terug te vinden.