Missie en Visie

Missie en visie

Omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse is een analyse waarin de populatie van de eerstelijnszone en haar behoefte in kaart gebracht worden. Bovendien wordt het huidige zorgaanbod, met oog op de identificatie van (kwetsbare) doelgroepen geïnventariseerd. Om dit te kunnen wordt er gebruik gemaakt van de meest recente kwantitatieve indicatoren, en worden deze aangevuld met kwalitatieve data en inzichten van belanghebbenden. Op basis hiervan kunnen strategische keuzes worden gemaakt voor het actie- en beleidsplan.

Wil je onze omgeving op een visuele manier leren kennen of wens je bij te dragen aan de analyse?
Neem dan zeker hier eens een kijkje.

Beleidsplan

Het beleidsplan is een algemeen raamwerk dat handvaten biedt voor de aansturing van de Zorgraad. Het is een sturingsmiddel waarmee Eerstelijnszone Zennevallei de werkzaamheden richt op de missie en de manier waarop we onze doelstellingen wensen te bereiken.

Actieplan

Het actieplan van Eerstelijnszone Zennevallei bouwt verder op het beleidsplan. Het is een gedetailleerd plan met acties die nodig zijn om ons doel te bereiken.

Projecten

Om de acties van het actieplan tot een goed einde te brengen, werkt de eerstelijnszone aan de hand van projecten.

Aan welke projecten werkt Eerstelijnszone Zennevallei?

Ontdek ze hier