Bekendmaken van richtlijnen aanpak van slaapklachten en insomnie in de Eerste Lijn

Slapeloosheid is een belangrijk gezondheidsprobleem met negatieve invloed op de levenskwaliteit van mensen. Onderzoek schat dat ongeveer 30% van de volwassenen kampt met slapeloosheid. In België leidt dit tot een hoge consumptie van slaapmedicatie: 13% van de volwassenen gebruikte slaapmiddelen in 2018.

Het doel van het project van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) is de behandeling van slaapklachten en slapeloosheid in lijn te brengen met de aanbevelingen van de WOREL-richtlijn Aanpak van Slaapklachten en Insomnie bij Volwassenen in de Eerste Lijn (Cloetens, e. a., 2018). Deze richtlijn geeft de voorkeur voor niet-medicamenteuze interventies. Hierbij wordt een stapsgewijze aanpak aanbevolen:

Stap 1 is het monitoren van de slaap via een slaapdagboek en het geven van eenvoudige slaapadviezen.

Stap 2 zijn zogenaamde laag intensieve gedragsmatige interventies. Indien de slaapklachten niet verbeteren, kan doorverwezen worden naar stap 3.

Stap 3 is een meer intensieve en gespecialiseerde CBT-i behandeling (cognitieve gedragstherapie voor insomnie).

Gezocht: trainers die zorgverstrekkers in de eerste lijn willen trainen in de laag intensieve gedragsmatige interventies

Het projectteam zoekt naar eerstelijns zorgverstrekkers met didactische competenties die vaardigheidstrainer willen worden. Als vaardigheidstrainer train je lokaal eerstelijns zorgverstrekkers in laag intensieve gedragsmatige interventies. Om deze trainingen te kunnen geven volg je eerst een train-de-trainer en heb je bij voorkeur ervaring in de behandeling van slaapproblemen.

Hoe ziet deze train-de-trainer uit?

Het is een gratis 2- daagse opleiding op 23--24/01/24 in:

  • het geven van vaardigheidstraininingen (2 x 7 uur)
  • methodiek voor gesuperviseerde intervisie

Accreditatie wordt aangevraagd.

De opleiding wordt gegeven door dr. Aïsha Cortoos en vindt plaats in het opleidingslokaal van de VVKP (Oude Graanmarkt 48 te Brussel).

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie over het project

Op de website van de VVKP is alle informatie te vinden over het project:

Project slaap | VVKP