Heel wat partners binnen onze open organisatienetwerk ELZ Dender doken de voorbije twee maanden in ons actieplan 2024 en lieten ons weten dat ze zich wilden engageren om samen met ons stappen te zetten rond een of meerdere actie(s).

Wij willen hen alvast heel hartelijk danken. Een netwerkorganisatie als ELZ Dender realiseert immers niets op zichzelf, het zijn de actoren binnen dit netwerk die de handschoen opnemen en die samen concretiseren en bakens verzetten.

Deze en volgende weken is opstartoverleg ingepland met enthousiaste geïnteresseerden.

Samen met hen bekijken we welke concrete stappen we de komende maanden willen zetten: welke info moeten we nog verzamelen, welke actoren willen we bevragen en betrekken, waarrond willen we vorming/intervisie opzetten, welke afspraken willen we maken op het terrein, … en dat alles binnen een haalbaar en realistisch kader voor ons allen.

Van zodra deze opstart- en brainstormmomenten zijn afgerond leggen we al deze puzzelstukken samen om te komen tot een afgestemde jaarkalender voor onze Eerstelijnszone.

We koppelen hierover ook in de komende nieuwsbrieven zeker nog verder terug.

Zijn jullie op een bepaald moment toch getriggerd op meer te weten rond een of andere actie, om mee na te denken, mee te werken, … of misschien stellen jullie plots vast dat jullie zelf ook een eigen werking, eigen expertise, … hebben die relevant is om mee in te brengen rond een of andere actie of initiatief.

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren, om het even waar we zitten in ons proces … hoe meer actoren mee de kar trekken, hoe meer kans dat we samen een steentje verleggen voor betere zorg en welzijn onze burgers voor wie we het allemaal samen doen.

In verband hiermee geven we graag ook mee dat de link voor het doorgeven van engagementen ondertussen offline is gehaald. Wil je nog mee aansluiten, stuur dan gewoon een mailtje naar info@elzdender.be en wij contacteren jou zo snel mogelijk om verder af te stemmen.