Samen tegen eenzaamheid

In het project HealthLi Buurtkompas – een project om gezondheidsvaardigheden te versterken - werkten we 3 gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID uit:

1) een gids voor inwoners

2) een gids voor hulpverleners in de eerste lijn

3) een gids voor lokale besturen en organisaties

De ontwikkeling van de gidsen gebeurde in samenwerking met de Thomas More Hogeschool en met financiële steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck.

Interview over het project

Klik hier

Gidsen "samen tegen eenzaamheid" downloaden/bestellen

De Thomas More Hogeschool werkte samen met Eerstelijnszone Pallieterland en de steun van het Fonds dr. Daniël de Coninck drie gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID uit:

  1. Een gids voor inwoners
  2. Een gids voor hulpverleners in de eerste lijn
  3. Een gids voor lokale besturen en organisaties

De gids voor inwoners is in de eerste plaats geschreven voor elke volwassen inwoner van eerstelijnszone Pallieterland die zich eenzaam voelt of die iemand kent die zich eenzaam voelt. Aangezien de helft van de volwassenen zich wel eens eenzaam voelt, kan de gids zinvol zijn voor bijna elke inwoner. De kans is immers groot dat je het gevoel zelf kent of in je kennissenkring.

In de gids voor inwoners staat op een toegankelijke manier uitleg over wat eenzaamheid is, waar je meer informatie kan vinden, bij wie je terecht kan om erover te praten, wat je kan doen als je je chronisch of langdurig eenzaam voelt en er zelf niet uit geraakt en welke initiatieven er bestaan om het gevoel van leegte te vullen.

In de gids voor hulpverleners staat meer informatie op maat voor de hulpverlener en wat je als hulpverlener in de eerste lijn kan betekenen voor mensen die zich eenzaam voelen. Zo gaat de gids in op verschillende soorten eenzaamheid, de impact op gezondheid en welzijn, hoe je eenzaamheid kan herkennen, hoe je het bespreekbaar kan maken, wat je als eerste hulp kan bieden, naar wie je kan doorverwijzen, en hoe je je als hulpverlener verder kan bekwamen in eenzaamheid.

In de gids voor organisaties worden tips gegeven wat je als lokaal bestuur of organisatie kan doen rond eenzaamheid, zoals het taboe doorbreken, de weg naar de juiste hulp zichtbaarder maken, signaalfuncties opstarten in een buurt, eenzaamheid opnemen in een groter beleid rond armoede, buurtgerichte zorg, …

Eerstelijnszone Pallieterland liet een aangepaste versie maken van de gids voor inwoners en de gids voor hulpverleners.

De digitale versie van deze herwerkte gidsen kan je hieronder downloaden.

Wens je liever een gedrukte versie?

Vul hier het bestelformulier in