Eerstelijnzones:
Dender

Kinderbegeleid(st)er IBO De Roefel

IFIC-barema cat. 200 | 0,5 VTE | contract bepaalde duur kans op verlenging

Wat houdt deze functie in?

De begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang staat in voor de dagelijkse begeleiding van basisschoolkinderen van 2,5 tot 12 jaar in groepsverband. De opvang vindt plaats voor en na de schooluren en op vakantiedagen. Andere opvangtijdstippen kunnen hieraan door het initiatief worden toegevoegd.
Tot de dagelijkse begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creëren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen. Het concrete takenpakket hangt mee af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen.
De opvang vindt plaats in lokalen die daartoe speciaal zijn ingericht. Het speelgoed, de inrichting en de activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en de interesses van de kinderen.

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Contract van bepaalde duur
 • Over te nemen anciënniteit (indien relevant)
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8,00
 • Fietsvergoeding ter waarde van € 0,24/km
 • Evenwicht tussen werk en leven door aantrekkelijke vakantieregeling
 • Plaats van tewerkstelling is vlot bereikbaar met openbaar vervoer

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs dat voorkomt op de kwalificatielijst van Kind en Gezin (www.kindengezin.be/img/kwalificaties-attesten.pdf).
 • Je beschikt over een attest levensreddend handelen.
 • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
 • een mondeling gesprek op basis van je CV
 • Je hebt een strafregister (model 2) zonder ernstige vermeldingen.

Hoe solliciteren?

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/19004-89 of stuur jouw kandidatuur naar vacatures@hamme.be

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit (te bezorgen als pdf)

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk de functie waarvoor je solliciteert)
 • een CV
 • een kopie van uw diploma
 • een uittreksel uit het strafregister (model 2) niet ouder dan 3 maanden .

Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectieproeven worden voorgelegd.

Als ontvangstbevestiging van jouw kandidatuur krijg je binnen de week een melding via mail. Heb je een week na het versturen van jouw mail nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan is er vast iets misgelopen. Laat het dan weten op 052 47 55 28.