Meer info over het project valpreventie in ELZ Schelde en Leie

Ongeveer één op drie 65-plussers komt minimum 1 keer per jaar ten val. Van deze ouderen valt bijna de helft meerdere keren per jaar en het risico op een valpartij stijgt met de leeftijd. Een val brengt vaak angst, afhankelijkheid, verminderde redzaamheid en een verhoogde sterftekans met zich mee. Als eerstelijnszone willen we dan ook graag inzetten op het doorbreken van deze negatieve spiraal.

In de eerste plaats trachten we de personen met een verhoogd valrisico in de thuissetting te bereiken door het ontwikkelen van een zorgpad. Eenvoudige onderzoeksvragen zullen omkaderd worden met een duidelijk zorgpad: wie doet wat en in welke fase? Dit zorgpad heeft als doel om een goede preventieve aanpak, minder valincidenten in de thuissetting en een efficiëntere manier van samenwerking teweeg te brengen.

Daarnaast rolt Eerstelijnszone Schelde en Leie in samenwerking met het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen het BE-EMPOWERed programma uit (2023). Het BE-EMPOWERed programma bestaat uit (A) workshops voor zorgverleners uit de eerste lijn en (B) een groepsprogramma voor de brede doelgroep van 65-plussers. Eerst worden er workshops georganiseerd met als doel om de kennis en vaardigheden van de zorgverleners inzake valpreventie en doorverwijzing te vergroten. Nadien vindt er een groepsprogramma plaats dat is gebaseerd op het Australisch programma ‘Stepping On’. Dit is een programma voor thuiswonende oudere personen, met als doel om door middel van een actieve leeromgeving de zelfeffectiviteit van oudere personen te verbeteren, gedragsverandering aan te moedigen en vallen te verminderen.

A. Gratis workshops valpreventie en netwerking voor zorgverleners in de eerstelijnszorg van ELZ Schelde en Leie

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij oudere personen. Ongeveer 1 op de 3 thuiswonende 65-plussers valt jaarlijks. De gevolgen van een val zijn ernstig en kunnen leiden tot breuken, kneuzingen en verstuikingen, bezorgdheid om te vallen, depressie, sociale isolatie en hoge zorgkosten. Daarom is het extra belangrijk om binnen onze eerstelijnszone in te zetten op een goed valpreventie beleid.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), de Vlaamse Overheid en Eerstelijnszone Schelde en Leie werken samen al 2 jaar aan de ontwikkeling van het BE-EMPOWERed project voor de implementatie van een multifactoriële valpreventie interventie in de thuissetting. Het BE-EMPOWERed project heeft als doel een betere opname en integratie van een valpreventie interventie in de dagelijkse praktijk van professionele zorgverleners en een hogere participatiegraad van 65-plussers.

Binnen dit project organiseert ELZ Schelde en Leie in samenwerking met het EVV twee gratis workshops (2,5u) met netwerklunch voor zorgverleners actief in de eerstelijnszorg van Eerstelijnszone Schelde en Leie. De workshops hebben als doel om bewustwording te creëren, kennis te vergaren en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. De eerste workshop gaat over de multifactoriële valpreventie interventie, doorverwijzing en terugbetaling. De tweede workshop gaat over motiverende gespreksvoering.

In 2023 vonden twee edities van de gratis workshops valpreventie en netwerking voor zorgverleners actief in de eerstelijnszorg van ELZ Schelde en Leie plaats.

De workshops maken deel uit van een onderzoeksproject onder leiding van KU Leuven. Dit project is beoordeeld en goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) KU Leuven [G-2022-5783-R2(MIN)].

Meer informatie? Stuur een mailtje naar coordinator@elzscheldeleie.be.

Fotocollage workshop valpreventie voor zorgverleners in ELZ Schelde en Leie

B. Gezondheid in eigen handen en actief thuis? Gratis groepsprogramma voor 65-plussers in ELZ Schelde en Leie

Eerstelijnszone Schelde en Leie organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen een groepsprogramma voor 65-plussers in het Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen Deinze en in Lokaal Dienstencentrum Nazareth (WZC Wielkine – Zorgband). Het groepsprogramma heeft als doel om 65-plussers hun zelfvertrouwen te vergroten en hen op deze manier aan te moedigen om hun gezondheid in eigen handen te nemen. De groepssessies vinden wekelijks (2u) plaats over een periode van 7 weken. De eerste succesvolle reeks met 25 deelnemers ging van start in april 2023 (zie bijgevoegde flyer voor de nieuwe data per locatie). Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals spierkracht, evenwicht en mobiliteit, aangepast schoeisel, omgevingsveiligheid, veiligheid en openbare plaatsen, zicht, zelfvertrouwen, vitamine D, calcium en medicatie.

Wie kan deelnemen?

  • 65+ en thuiswonend in Eerstelijnszone Schelde en Leie (Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte).
  • Zelfstandig of met hulpmiddel wandelen
  • Afgelopen jaar één of meer van volgende gebeurtenissen ervaren?
    • 1 of meerdere keren gevallen
    • Mobiliteits- of evenwichtsproblemen
    • Bezorgdheid om te vallen

Heb je interesse?

Groepsprogramma te Deinze:

Groepsleider: Branco Patteeuw

Data 2024:

09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02 van 09u00 - 11u00

Locatie: Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen (Deinze) - Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze

Inschrijven:

Groepsprogramma te Nazareth:

Groepsleider: Sofie Rosseneu

Data 2024:

17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02 van 09u30 – 11u30

Locatie: Lokaal Dienstencentrum Nazareth (WZC Wielkine – Zorgband) - Stropstraat 3, 9810 Nazareth

Inschrijven:

Maak kennis met groepsleiders Sofie en Branco. Klik op de afbeelding en ontdek meer!

Flyer groepsprogramma valpreventie ELZ Schelde en Leie najaar 2023

Het groepsprogramma maakt deel uit van een onderzoeksproject onder leiding van KU Leuven. Dit project is beoordeeld en goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) KU Leuven [G-2022-5783-R2(MIN)]. Er zal gevraagd worden om bij aanvang en na 6 maanden een korte vragenlijst in te vullen.

Verspreid je deze communicatie verder via jullie kanalen (website, nieuwsbrief, sociale media,..)?