De Commissie voor Juridische Bijstand Gent (CJB Gent) organiseert het gratis juridisch advies door advocaten in het arrondissement Gent. Onder de roepnaam ‘Advocatenlijn’ worden fysieke én telefonische permanenties georganiseerd op nagenoeg voltijdse basis. CJB Gent zet nu een project op met Helder Recht vzw en met steun van de Vlaamse overheid om op hun website in duidelijk verstaanbare taal antwoorden te bieden op concrete juridische problemen.

Vaststellingen interventies juridisch advies

CJB Gent stelt vast dat het grootste deel van de gegeven adviezen wordt verleend aan veeleer zelfredzame personen en dat het voor een niet onbelangrijk aandeel eenvoudige juridische informatie betreft. Voor dit laatste is het niet steeds nodig een advocaat te raadplegen. Tevens heeft CJB Gent vastgesteld dat heel wat hulpvragers nood hebben aan een schriftelijke neerslag in klare taal van dat eerstelijnsadvies en de te ondernemen stappen. Daarnaast ervaart CJB Gent dat de drempel naar de eerstelijnsbijstand via telefonische raadpleging of fysieke raadpleging in het Justitiehuis voor maatschappelijk kwetsbare groepen te hoog is.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “Ik ben lange tijd zelf advocaat geweest en weet maar al te goed hoe onoverzichtelijk de juridische mallemolen voor buitenstaanders kan zijn.

Velen zien het bos door de bomen vaak niet, terwijl iedereen recht heeft op degelijk advies. Een project als Helder Recht kan dan ook op mijn steun rekenen. Helder Recht zal de toegang tot juridische kennis laagdrempelig houden en klare wijn schenken, in verstaanbare mensentaal, voor de gewone Vlaming en de meest kwetsbaren.”

Inzetten op outreachend werk

CJB Gent wil, volgens de verplichtingen die worden opgelegd in het decreet betreffende de justitiehuizen en de eerstelijnsbijstand, de eerstelijnsbijstand toegankelijker maken voor maatschappelijk kwetsbare groepen en wil de onderbescherming van deze personen tegengaan. Concreet moet hiervoor tijd worden vrijgemaakt binnen de huidige werking om eerstelijnsadvocaten toe te laten outreachend tewerk te gaan en zich ter plaatse te begeven bij organisaties die specifiek instaan voor hulp aan bv. daklozen en (kans)armen.

Klare taal bij concrete juridische problemen

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, heeft CJB Gent een project opgezet in samenwerking met Helder Recht vzw. Het project wordt financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, namelijk het Agentschap Justitie en Handhaving. Helder Recht vzw biedt in duidelijk verstaanbare taal antwoorden op concrete juridische problemen. Het project van CJB Gent & Helder Recht vzw bestaat erin om via de website van CJB, https://cjb-gent.be/home, een link te plaatsen naar fiches van vzw Helder Recht, die kosteloos toegankelijk worden voor de bezoekers van de website. De vraagsteller wordt doorheen deze fiches geleid door een chatbot die op maat wordt ingesteld om snel bij de passende fiches te belanden. Indien gewenst of noodzakelijk, kan de vraagsteller nadien nog contact opnemen met de Advocatenlijn (fysiek op verschillende locaties of telefonisch). De raadpleging kan eveneens nuttig zijn voor een hulpverlener die namens een cliënt op zoek is naar juridische eerstelijnsinformatie.

Uitrol over Vlaanderen mogelijk

Na een positieve evaluatie wordt een optie genomen om met de bevoegde administratie, de andere CJB's in Vlaanderen en de Orde van Vlaamse Balies een uitrol over heel Vlaanderen voor te stellen.