Het is voor zorgverleners in de eerste lijn niet altijd gemakkelijk hun weg te vinden in het (ambulante) aanbod psychologische hulpverlening van de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Toch zijn er meer doorverwijsmogelijkheden en -kanalen dan we denken. Met deze vaststelling ging de cluster zorg van onze eerstelijnszone aan de slag wat resulteerde in de folder ‘Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg.
De inhoud van de folder is volledig aangeleverd door en afgestemd met de GGZ, en vervolgens besproken binnen de clusters zorg en welzijn van onze eerstelijnszone.

De folder geeft op een bondige en overzichtelijke manier weer welke psychologische hulp rechtstreeks toegankelijk is voor de cliënt/PZON (persoon met een zorg- en ondersteuningsnood) en de professional, alsook die hulp waar enkel professionals kunnen aanmelden. Dit voor zowel de doelgroepen kinderen en jongeren (minderjarigen) als volwassenen en ouderen (meerderjarigen).

Eerstelijnsprofessionals kunnen met behulp van deze folder in dialoog gaan met de PZON en samen op zoek gaan naar de meest geschikte hulp. Handig hierbij is dat je de folder kan downloaden en afdrukken. In de digitale versie (pdf) zijn linken aangebracht wat doorklikken naar de websites van de vermelde organisaties mogelijk maakt.

Wil je een uitgebreider overzicht van het aanbod psychologische hulp in de Kempen? Surf dan naar www.kzitermee.be.