Wie zijn we

Vzw EersteLijnsZone (ELZ) Pallieterland is één van de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel. Deze zone omvat de volgende 5 gemeenten als werkingsgebied: Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst (en hun deelgemeenten). Op 01 januari 2019 wonen er in totaal 120.242 inwoners in deze zone. In de eerstelijnszone staan alle Personen met een Zorg- of OndersteuningsVraag (PZOV) centraal.

 

vzw Eerstelijnszone Pallieterland 

Gasthuisstraat 6, 2560 Kessel

Ondernemingsnummer: 0739.736.351

RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 

info@elzpallieterland.be

 

Dagelijks bestuur 

Naam Beroep/functie Hoedanigheid Afbeelding  

Bert Leysen

Huisarts met expertise in netwerking en discipline-overschrijdend samenwerken

Voorzitter

foto Bert Leysen

Jo Sels

Directeur Zorggroep Zusters van Berlaar

Ondervoorzitter

foto Jo Sels

Marie Coenen

Huisarts Berlaar – Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving

Secretaris

foto Marie Coenen

Ingeborg Van Hoof

Schepen, Lokaal bestuur Berlaar

Penningmeester

foto Ingeborg Van Hoof

Bestuursorgaan 

Vertegenwoordigers van de cluster 'Lokale besturen'
Naam

Beroep/Functie

Afbeelding

Annemie Goris

Schepen van Welzijn en sociale zaken, Lokaal bestuur Lier

foto Annemie Goris

Jo Laenen

Departementshoofd welzijn stad en OCMW Lier

foto Jo Laenen

Ingeborg Van Hoof

Schepen, Lokaal bestuur Berlaar

foto Ingeborg Van Hoof

Luc Van Houtven

Schepen welzijn, Lokaal bestuur Duffel

foto Luc Van Houtven

Lien Du Four

Schepen van welzijn en zorg, Lokaal bestuur Nijlen

foto Lien Du Four

Leen Baeten

Schepen sociale zaken, Lokaal bestuur Ranst

foto Leen Baeten

 

Vertegenwoordigers van de cluster 'Gezondheid'
Naam Beroep/functie Afbeelding

Riet Van den Broeck

Apotheker Broechem – KAVA apothekerskring Lier

foto Riet Van den Broeck

Marie Coenen

Huisarts Berlaar – Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving

foto Marie Coenen

Ilse Cappelle

Zelfstandige thuisverpleegkundige Ranst

foto Ilse Cappelle

Annelies De Vliegher

Zelfstandig ergotherapeut Lier

foto Annelies De Vliegher

Ann Van Looveren

Vroedvrouw Kessel

foto Ann Van Looveren

Roel Storms

Coördinator mobiel team Emergo

foto Roel Storms
Vertegenwoordigers van de cluster 'Welzijn'
Naam Beroep/functie Afbeelding

Jo Sels

Directeur Zorggroep Zusters van Berlaar

foto Jo Sels

Indrani Muyldermans

Inhoudverantwoordelijke CAW Boom- Mechelen-Lier

 

Ine Moeur

Coördinator dienst maatschappelijk werk Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

 

Ann Dingemans

Zorgcoördinator SPOC Eerstelijn

 

Lies Daneels

Coördinator buurtzorg

foto Lies Daneels
Vertegenwoordigers van de cluster 'Persoon met een zorg- of ondersteuningsvraag'
Naam Beroep/functie Afbeelding

Paul Van de Vondel

Okra Gewest Lier

foto Paul Van de Vondel

Mieke Beirinckx

Ambassadeur – compagnon Lost & Co

foto Mieke Beirinckx
Optionele
Naam Beroep/functie Afbeelding

Joke Coussement

Onderzoeker zorg en welzijn, Thomas More Hogeschool

foto Joke Coussement

Hilde Hofman

Diensthoofd patiëntenbegeleiding Heilig- Hartziekenhuis

foto Hilde Hofman

Bert Leysen

Huisarts met expertise in netwerking en discipline-overschrijdend samenwerken

foto Bert Leysen

Joris Bracquené

Algemeen directeur Zewopa vzw

foto Joris Bracqené

Medewerkers 

Stafmedewerker

Carmen Schaalje

carmen@elzpallieterland.be

 

 

03 230 78 30

0467 01 55 84

Stafmedewerker

Davy Van Dyck

davy@elzpallieterland.be

 

0469 14 32 52

Administratief medewerker

Véronique Ceulemans

veronique@elzpallieterland.be

 

0467 00 64 20