Wie zijn we?

Vzw EersteLijnsZone (ELZ) Pallieterland is één van de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel. Deze zone omvat de volgende 5 gemeenten als werkingsgebied: Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst (en hun deelgemeenten). Op 01 januari 2022 wonen er in totaal 109.368 inwoners in deze zone. In de eerstelijnszone staan alle Personen met een Zorg- of OndersteuningsVraag (PZOV) centraal.

vzw Eerstelijnszone Pallieterland

Gasthuisstraat 6, 2560 Kessel

Ondernemingsnummer: 0739.736.351

RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

info@elzpallieterland.be

Dagelijks Bestuur

Peter Hofman

Voorzitter

Klinisch psycholoog pijnkliniek

Jo Sels

Ondervoorzitter

Directeur Zorggroep Zusters van Berlaar

Marie Coenen

Secretaris

Huisarts Berlaar – Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving

Ingeborg Van Hoof

Penningmeester

Lokaal bestuur Berlaar

Bestuursorgaan

Vertegenwoordigers van de cluster 'Lokale besturen'

Annemie Goris

Schepen van Welzijn en sociale zaken

Lokaal bestuur Lier

Jo Laenen

Departementshoofd welzijn stad en OCMW Lier

Lokaal bestuur Lier

Ingeborg Van Hoof

Schepen

Lokaal bestuur Berlaar

Luc Van Houtven

Schepen welzijn

Lokaal bestuur Duffel

Lien Du Four

Schepen van welzijn en zorg

Lokaal bestuur Nijlen

Leen Baeten

Schepen sociale zaken

Lokaal bestuur Ranst

Vertegenwoordigers van de cluster 'Gezondheid'

Riet Van den Broeck

Apotheker Broechem

KAVA apothekerskring Lier

Marie Coenen

Huisarts Berlaar

Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving

Ilse Cappelle

Zelfstandige thuisverpleegkundige

Ranst

Laurien Nauwelaerts

Ergotherapeute

Beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen en specifiek EDiTh (Eerstelijns Ergotherapie)

Ann Van Looveren

Vroedvrouw

Kessel

Roel Storms

Coördinator mobiel team Emergo

Vertegenwoordigers van de cluster 'Welzijn'

Jo Sels

Directeur

Zorggroep Zusters van Berlaar

Sigrid Smets

Inhoudelijk Directeur

CAW Boom-Mechelen-Lier

Ine Moeur

Coördinator dienst maatschappelijk werk

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Ann Dingemans

Zorgcoördinator SPOC Eerstelijn

i-mens

Britt Salaets

Coördinator buurtzorg

Zorggroep Zusters van Berlaar

Lieve Lecluyse

Coördinator Lokaal Dienstencentrum

Vertegenwoordigers van de cluster 'Persoon met een zorg- of ondersteuningsvraag'

Paul Van de Vondel

Okra Gewest Lier

Mieke Beirinckx

Ambassadeur – compagnon Lost & Co

Karolien Goris

SAMANA Berlaar

Optionele

Joke Coussement

Stafmedewerker Zorgbeleid

Iona vzw

Hilde Hofman

Diensthoofd patiëntenbegeleiding

Heilig Hartziekenhuis Lier

Peter Hofman

Klinisch psycholoog pijnkliniek

Luc De Win

Algemeen Directeur

vzw Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen

Medewerkers

Carmen Schaalje

Stafmedewerker
carmen@elzpallieterland.be
0467 01 55 84 / 03 230 78 30

Véronique Ceulemans

Administratief medewerker
veronique@elzpallieterland.be
0467 00 64 20