ZIPSTER is een digitale doorverwijstool. Op basis van een psychosociale bevraging van de cliënt/patiënt kan de zorg- of hulp-verlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren. Het infomoment is een korte demonstratie zodat iedereen nadien zelf aan de slag kan met ZIPSTER.

ZIPSTER

www.zipster.care