ELZOH is een van de Vlaams-Brabantse pilootzones voor de digitale doorverwijstool Zipster. Sinds enkele maanden zijn wij achter de schermen bezig met de opstarten van dit project in onze eerstelijnszone. In de volgende fase stellen we dit graag aan de zorgverstrekkers en welzijnswerkers voor om Zipster daarna te gaan proefdraaien.

Wat is Zipster?

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat vraag en aanbod voor psychosociale noden beter op elkaar afstemt. Concreet kan de zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts of thuisverpleegkundige, tijdens een consult de Zipster-tool openen en de standaard vragenlijst afnemen die peilt naar psychosociale noden. Op basis van de antwoorden stelt Zipster mogelijke organisaties voor die kunnen bijdragen aan het welzijn van de patiënt. Indien de huisarts of thuisverpleegkundige het aangewezen vindt om de patiënt door te verwijzen naar een of meerdere van deze organisaties vinkt ie deze aan. De zorgverlener kan, in overleg met zijn/haar patiënt zo een doorverwijzing genereren.

Herbekijk de infosessies

Video's

Zin om mee te doen?

Is je enthousiasme gewekt? Als je je wil registreren als doorverwijzer en/of ondersteunende organisaties voor onze proeffase kan dat heel eenvoudig via deze knop.

Een kort demofilmje van het platform

Video's