Op 3 oktober gaan we aan de slag met het Vlaams Mantelzorgplan tijdens de studiedag: “zorg dragen voor wie zorgt”.

Het Vlaams expertisepunt mantelzorg nodigt de eerstelijnszones, de lokale besturen en andere professionals die samenwerken met mantelzorgers uit in Brussel. Inschrijven kan via deze link.

Zorgen voor wie Zorgt