Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is een nationaal project. Dit zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met chronische nierinsufficiëntie. Het trad in werking op 1 juni 2009. Het zorgtraject nierinsufficiëntie zorgt voor een multidisciplinaire opvolging en behandeling van deze chronische ziekte door een verbintenis tussen patiënt, huisarts en nefroloog.

Nuttige documenten

Meer weten over de zorgtrajecten? Surf naar zorgtraject.be of de website van het RIZIV.


Vragen

Vragen over het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie? Mail naar zorgtraject@elzzw.be