ZORGZAME BUURTEN IN EERSTELIJNSZONE PALLIETERLAND

Welkom op onze pagina van de zorgzame buurten. Een initiatief van de Vlaamse Overheid, gedragen door de buurt dat zich inzet voor het creëren van een omgeving waar mensen comfortabel kunnen wonen in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. Hier staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen van diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften. Meer info over het kader van zorgzame buurten kan je hier terugvinden.

Ondertussen zijn we een jaar verder, en gaan we eens kijken wat er geëvolueerd is in de verschillende projecten. In de eerstelijnszone Pallieterland lopen er drie inspirerende projecten in de gemeenten Berlaar, Bevel en Lier. Hieronder een toelichting per project:

NAAR EEN LEEFTIJDSVRIENDELIJKE BUURT BEVEL

Begin 2022 gingen we van start met ons project ‘Naar een leeftijdsvriendelijke buurt Bevel’. De vragenlijst ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ werd voorafgaand bij verschillende Bevelaars afgenomen. De drie thema’s die het minst scoorden werden gekozen voor het project:
1) Mobiliteit
2) Respect & sociale inclusie
3) Zorg & gezondheid

We gingen samen met onze 10 vaste partners (WZC Heilig Hart, WZC Sint-Jozef, Buurtzorg De Geburen, Lokaal Bestuur Nijlen, Seniorenraad Nijlen, OKRA Bevel, FERM Bevel, Samana Bevel, Eerstelijnszone Pallieterland, Logo Mechelen) en 2 extra partners (AR-TUR Turnhout, UHasselt) van start met thema mobiliteit. Via minigames en proefopstellingen werden we uitgedaagd om het bestaande vervoersaanbod efficiënter in te zetten én sociale contacten te vergroten. Collectieve reflectie kwam op gang rond een lokaal carpoolsysteem (liftplekken) voor het openbaar-vervoersarme dorp. Verder bood de opstart van een korte keten biowinkel in de plaatselijke zorgboerderij nieuwe kansen om producten bij mensen thuis te brengen. Het WZC van Nijlen en Kessel stellen dan ook hun elektrische rolstoel- en duofiets gratis ter beschikking voor inwoners van Bevel, hopend dat dit drempelverlagend is voor minder mobiele personen. Thema mobiliteit werd afgesloten met een publieksmoment waar alle Bevelaars welkom waren voor verdere uitleg-vragen-bedenkingen.

Nadien gingen we van start met ons tweede thema, respect & sociale inclusie. Bij de vragenlijst aan het begin van het project kwam naar voor dat mensen hun buren steeds minder goed kennen. We sloegen met onze verschillende partners de handen in elkaar om de wintermaanden op te vrolijken. FERM organiseerde een winterwandeling. Vanuit Zorgzame Buurten gingen we op de route staan met een soeppunt. We lieten met zelfgemaakte koekjes van Iona 5 doorgeefdozen vertrekken en elke Bevelaar kreeg een kerstkaart om een buur een warme boodschap toe te wensen
Voor complimentendag werden er 230 complimentenbandjes besteld bij Logo Mechelen. Elk kind en personeelslid van het schooltje in Bevel ontving er één. De kleuters gingen ook aan de slag met het complimentenspel. Voor burendag organiseerden we een fotowedstrijd. De straat waar we de meeste foto’s van ontvingen won de ijskar op 26/05 met burendag in hun straat.

We zijn net gestart met ons derde en laatste thema, zorg & gezondheid.
Het Lokaal Bestuur liet één van hun beweegbanken in Bevel plaatsen. In samenwerking met CM zal er in september een lessenreeks gestart worden: “Blijven bewegen met de beweegbank”. Intussen werd ook het verpleegkwartiertje opgestart. Mensen kunnen tijdens/na het buurtrestaurant in Bevel hun bloeddruk, saturatie en hartslag laten meten. Verder willen we voor dit thema ook enkele infosessies organiseren rond verschillende actuele thema’s.

BEREGOEDE ZORG BERLAAR

Alvorens de projectaanvraag werd ingediend heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden met verschillende stakeholders waarop werd gebrainstormd over de volgende vragen; Wat is een zorgzame buurt? Waar kunnen we in de gemeente Berlaar nog meer op inspelen om bijgevolg (nog meer) zorgzaamheid te creëren.

We zijn hier vertrokken vanuit volgende definitie: ‘In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.’

We kwamen tot de conclusie dat mensen, voornamelijk ouderen (Berlaar kent een enorme vergrijzing) de weg vaak niet meer vinden in het hulpverleningslandschap. Fysieke diensten trekken vaak weg uit de gemeente, veel dient telefonisch of digitaal te gebeuren, het aanbod is vaak onduidelijk of onbekend, …

Op basis van onze kwantitatieve- en kwalitatieve analyse kwamen we tot volgend plan van aanpak:

  • Uitbouwen sociale ombudsdienst en 0800-lijn

Hiermee trachten we het formele netwerk te versterken door een samenwerkingen tussen de verschillende sociale diensten van het Sociaal huis, WZC Sint-Augustinus en WZC Kloosterhof. Zij helpen met mensen met vragen van diverse aard en helpen hen vooral een weg te vinden in het zorglandschap. Mensen kunnen fysiek bij deze diensten terecht, maar ook via de 0800-lijn.

  • Op zoek gaan naar zorgzame buren per straat of buurt

Hiermee willen we het informele netwerk uitbouwen en de sociale cohesie tussen de verschillende inwoners van een straat of buurt versterken. Door samen met de zorgzame buren op pad te gaan, willen we een betere samenwerking tussen professionele en niet-professionele hulp bewerkstellingen.

De zorgzame buren kunnen een luisterend oor of gezelschap bieden aan iemand uit zijn straat of buurt die hier nood aan heeft. Maar ook praktische hulp zoals bijvoorbeeld het gras afrijden voor iemand kan iets zijn dat zij opnemen.

  • Aanwerven buurtwerker

De buurtwerker is de centrale aanspreekpersoon. Zij gaat in contact met buurtbewoners, verenigingen, zorg- en welzijnsactoren, … en wil vooral mensen met elkaar verbinden. Ze neemt ook een ondersteunende rol op tov de zorgzame buren.

Volgende acties werden de afgelopen periode reeds op poten gezet:

  • Marktactie in functie van een buurtbevraging.

Hier werd er gepeild naar volgende zaken; Hoe zorgzaam is de gemeente Berlaar/ jouw straat/buurt? Zijn jullie op de hoogte van de verschillende initiatieven? Waar vinden jullie deze info al dan niet? Is er interesse om de rol van zorgzame buur op te nemen? …

Uit deze bevraging kwam vooral naar voren dat mensen meer informatie willen over het vrijetijdsaanbod, dat er meer mag worden ingezet worden op het ontvangst van nieuwe inwoners en dat inwoners elkaar beter willen leren kennen.

  • Inspiratiemoment ‘Zorgzame straten’ door Koen Kuylen

  • Ijskarretje op burendag

In de zomerperiode organiseren we verschillende buurtbabbels.

THUIS IN DE WIJK LIER

Buurt

2 wijken in het kerngebied van de stad Lier (Antwerpen)

Korte omschrijving project

  • Op basis van het concept ‘kwartiermaken’- dat zijn oorsprong vindt in de geestelijke gezondheidszorg,
  • Via een concentrische buurtcirkel als hefboom,
  • Inzetten op een inclusieve samenleving in 2 wijken in het kerngebied van de stad Lier.

De stad Lier en het plaatselijke OCMW zetten in op méér ‘Thuis in de wijk’.
Binnen de stad Lier werden twee zones afgebakend rondom dienstencentrum Het Schoppeke en antennepunt De Komeet, waar we zullen werken aan zorgzame buurten.
In de eerste plaats is dat het versterken van het sociaal weefsel van inwoners door het stimuleren van ‘verbinding’ tussen buurtbewoners.
Daarnaast is het méér nabij brengen van zorg een specifieke uitdaging, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving zouden kunnen verblijven.
Een specifieke buurtuitdaging bestaat er ook in om het gevoel van ‘goed wonen in een fijne leefomgeving’ te verhogen via een buurtgericht participatietraject om de ‘ruimte’ in de buurt mee vorm te geven en vast te leggen op de lange termijn.
Tenslotte is er ook de maatschappelijke uitdaging om sociale kwetsbaarheid effectiever te detecteren, om onderbescherming tegen te gaan en de toegankelijkheid van de lokale hulp- en dienstverlening te verhogen.

Zorgzame buurten/wijken/dorpen

Eind 2021 werden er in onze eerstelijnszone 3 projectaanvragen ingediend voor subsidies in het kader van de “projectoproep Zorgzame buurten voor het Nederlandse taalgebied” die deel uitmaakt van het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering.
De verschillende projectaanvragen die werden ingediend (in totaal 152), werden beoordeeld aan de hand van de criteria buurtprofiel, veranderingstheorie, samenwerking in een netwerk, participatieve aanpak, realistische begroting en verduurzaming.
Begin februari 2022 werd meegedeeld welke projectaanvragen geselecteerd werden, waar onze drie deel van uitmaken.

De komende twee jaar zullen zij met hun netwerk en met de buurtbewoners, bouwen aan een zorgzame buurt.
Meer info over wat een zorgzame buurt is, … lees je hier.

Is jouw organisatie ook bezig rond buurtgerichte zorg en heb je interesse om uit te wisselen met andere partners in de zone die hierrond werken?
Eerstelijnszone Pallieterland organiseert hierrond een uitwisselingsmoment met alle geïnteresseerd partners.
Heb je interesse om aan te sluiten, stuur een mailtje naar vincent.verboven@eerste-lijn.be

Een overzicht van de reeds bestaande initiatieven in onze zone: