Voor wie?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie.

Inhoud

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema's aan bod:

  • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
  • depressie en dementie (ism een ouderentherapeut van het CGG)
  • casussen
  • gesprekstechnische tips bij ouderen
  • eenzaamheid bij ouderen
  • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door suïcidepreventiewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Meer info en inschrijven

Via deze pagina van Zelfmoord 1813

Organisatie: CGG-SP Oost-Vlaanderen
dinsdag 21 maart 2023, 9:30 - 16:30
donderdag 30 maart 2023, 9:30 - 16:30
Lokaal dienstencentrum Zonneheem Schietpoelstraat 9, 9900 Eeklo
€80