BELpREG - Onderzoek naar veilig gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

Voor veel geneesmiddelen op de markt zijn we niet zeker of deze veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Hier wil het BELpREG project iets aan veranderen.

BELpREG is een onderzoeksproject van de KU Leuven. Aan de hand van online vragenlijsten verzamelen de onderzoekers informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap én de gezondheid van moeder en kind. Zwangere vrouwen vullen tijdens de zwangerschap om de 4 weken een online vragenlijst in, daarnaast vullen ze twee online vragenlijsten in na de bevalling. De gegevens die zwangere vrouwen in BELpREG registreren, worden gebruikt om kennis over de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren. Zo kunnen we toekomstige ouders betere zorg bieden.

Onze ELZ Schelde Leie werd geselecteerd voor deelname aan de pilootstudie van het BELpREG project. Samen met de lokale zorgverleners besloten we onze schouders onder dit project te zetten en willen we BELpREG graag bekend maken bij zwangere vrouwen in onze regio. Help jij mee? Informeer en motiveer jouw patiënten daarom tot deelname aan dit onderzoek!

Neem alvast een kijkje op de website: www.belpreg.be

Zwangere vrouwen kunnen deelnemen via de website: https://belpreg.be/aanmelden-voor-je-eerste-vragenlijst/

Meer info over het project: neem contact op met anneleen@elzscheldeleie.be