ELZ Maasland heeft een vzw-structuur, bestaande uit een Algemene Vergadering, een Bestuursorgaan en een Dagelijks Bestuur. Deze werking wordt ondersteund door werkgroepen, clusteroverleg en personeel.

Organigram

Organigram ELZ Maasland

Algemene Vergadering

ELZ Maasland werkt met toegetreden en effectieve leden. De zorgraad heeft voor dit systeem gekozen zodat bepaalde beroepsgroepen/organisaties niet over- of ondervertegenwoordigd worden en op deze manier een overwicht krijgen in beslissingen die genomen worden op de algemene vergadering. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Op deze manier krijgt iedereen die interesse heeft in het bijwonen van de Algemene Vergadering hiertoe ook de kans.

Effectieve leden

Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering. Onder andere de leden van de zorgraad zijn de effectieve leden van de Algemene Vergadering.

Het aantal effectieve leden is beperkt tot 35 leden.

Toegetreden leden

Zij hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen maar hebben geen stemrecht.

Er is geen beperking op het aantal toegetreden leden.

Bestuursorgaan

In het bestuursorgaan zetelen vertegenwoordigers uit vier verschillende clusters. Een cluster is een afvaardiging van een bepaald domein binnen de zorg- en welzijnssector. De verschillende clusters zijn allemaal op een gelijke manier vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen ook nog optionele partners deelnemen.

Het bestuursorgaan van onze eerstelijnszone is als volgt samengesteld:

  Cluster Lokale besturen

  • Christel Gorissen - Lanaken
  • Mustafa Uzun - Maasmechelen
  • Peter Kohlbacher - Maasmechelen
  • Ingrid Erlingen - Dilsen-Stokkem
  • Bouchera Ait Aadi - Maaseik
  • Anita Meerten - Kinrooi

  Cluster Welzijn

  • Heidi Erkens - Woonzorgcentra
  • Johan Neijens - Centrum Algemeen Welzijnswerk
  • Tom Stevens - Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Iete Reynders - Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Katleen Straetemans - Mutualiteit Diensten Maatschappelijk Werk
  • Ludo Bosmans - Lokale Dienstencentra

  Cluster Zorg

  • Maurice Geuskens - tandarts
  • Inge Segers - huisarts
  • Clara Neels - apotheker
  • Caroline Munnichs - thuisverpleegkundige
  • Wendy Beckers - GGZ, Beschut wonen, Noolim

  Cluster Personen met een zorg- en ondersteuningsnood

  • Irène Thoné - Gezinsbond
  • Raf Claessens - Liever Thuis
  • Lien Smets - ZOPP

  Optionele partners

  Carine Goossens - campuscoördinator ZOL M&K - Maaseik

  Dagelijks bestuur

  Het bestuursorgaan stelde het dagelijks bestuur als volgt samen:

  • Voorzitter: Inge Segers
  • Secretaris: Johan Neijens
  • Penningmeester: Ingrid Erlingen

  Werkgroepen

  Binnen onze ELZ zijn er verschillende werkgroepen actief:

  • Werkgroep Communicatie
  • Werkgroep Goed bestuur
  • Werkgroep Kringwerking
  • Werkgroep Netwerkmomenten
  • Werkgroep Kwetsbare groepen

  Heb je affiniteit voor een bepaald topic en wil je graag mee bijdragen aan de verdere uitwerking ervan?

  Neem contact op met onze stafmedewerkers

  Clusteroverleg

  Een cluster is een afvaardiging van een bepaald domein binnen de zorg- en welzijnssector. Binnen een eerstelijnszone kan je volgend clusters onderscheiden:

  • Cluster Zorg: bv. huisarts, psycholoog, kinesist, logopedist, …
  • Cluster Welzijn: bv. thuiszorg, OCMW, CAW, Diensten Maatschappelijk Werk (DMW), ...
  • Cluster Lokale besturen: bv. gemeente, schepen van gezondheid, ambtenaren, …
  • Cluster Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood: bv. mantelzorger, vrijwilliger, …

  Daarnaast kunnen ook nog optionele partners deelnemen, bv. burgerinitiatieven, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, initiatieven voor jeugdhulpverlening, ...