"Iedereen in zijn kracht"

Met deze titel maakte ELZ Maasland haar beleidsplan op. Het beleidsplan geeft de richting aan waar ELZ Maasland naartoe wil. Dit steeds in het belang van de personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en volgens de behoeften van onze zone. 5 strategische doelstellingen werden vertaald naar verschillende operationele doelstellingen. Het beleidsplan is na te lezen in volgend document: