ELZ Maasland is een vzw, bestaande uit een Algemene Vergadering, een Bestuursorgaan en een Dagelijks Bestuur. Deze werking wordt ondersteund door werkgroepen.

Onderstaand meer informatie over de verschillende structuren:

Organigram ELZ Maasland