Vanuit de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) vraagt men uw medewerking via bevraging over de behandeling van slaapklachten en insomnie in de eerste lijn.

Deze bevraging kadert in een implemenatieproject van FOD Volksgezondheid (Evidence Based Practice plan) met als primair doel de behandeling van slaapklachten en insomnie in de eerste lijn in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen uit de recent herziene WOREL-richtlijn “Aanpak van Slaapklachten en Insomnie bij Volwassenen in de Eerste Lijn” welke pleit voor een stapsgewijze aanpak.

Het doel van de bevraging is een brede exploratie van de huidige praktijk, noden en drempels op regionaal niveau en bij verschillende beroepsgroepen. De bevraging is gericht op alle eerstelijnszorgverstrekkers: huisartsen, klinisch psychologen, psychiaters, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen,..

De link naar de survey : https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5j9Fz1pa3hL5lv8

Alvast erg bedankt voor uw medewerking!