Goed nieuws! Het aantal zorgprofessionals dat naar een Bewegen Op Verwijzing-coach kan doorverwijzen is uitgebreid. Dit betekent dat de persoon door volgende beroepsbeoefenaars kan verwezen worden: een arts, een verpleegkundige, een kinesitherapeut, een diëtist, een apotheker, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een ergotherapeut, een vroedvrouw en een podoloog.

Waarom een verbreding?

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach heeft een verwijsbrief nodig. Omdat het voor een goede preventieve gezondheidszorg essentieel is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten krijgen nu meer hulpverleners de kans om door te verwijzen. Door deze verbreding creëren we een multidisciplinaire aanpak en kunnen we meer mensen helpen. 

Doorverwijzers BOV

Boterhammen en Soep rond BOV

Op donderdag 28 september 2023 organiseerde ELZ Dender een Boterhammen en Soep rond BOV:

  • We kregen informatie over wat BOV is, wat je als doorverwijzer kan doen en wat de kostprijs is voor de burger
  • Waarom het zowel preventief als aanvullend of volgend op een behandeling een goed idee is om door te verwijzen naar een BOV-coach
  • Carl Vansynghel en Luc De Nil stelden zich voor als BOV-coach voor onze Eerstelijnszone

Klik hier voor de presentatie

Meer weten over BOV?

Ga naar www.bewegenopverwijzing.be voor meer informatie