Op donderdag 21 September organiseerde Netwerk Sara en ELZ Voorkempen een breed ontmoetingsmoment Voorkempen.

Het ontmoetingsmoment was een succes waarbij met trots mogen zeggen dat er ongeveer 60 ervaringswerkers en deskundigen aanwezig waren. Ieder met het doel om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en een groter netwerk uit te bouwen in de psychosociale zorg.

Het programma startte met een lekkere lunch, waarbij de eerste ontmoetingen en netwerkgesprekken al op gang kwamen.

Nadien werd iedereen uitgenodigd tot een plenair infodeling waarbij er vol interesse werd geluisterd naar 3 verschillende sprekers die hun organisatie en ervaringsdomein kwamen voorstellen.

Paul Bosiers van Netwerk SaRa kwam spreken over ‘Conventie Psychologische zorg’, Liselotte Suls sprak over ‘Kruispunten’ en Lin Vanderaerden sloot af met ‘Aanbod mutualiteit’.

In het tweede deel van het ontmoetingsmoment werd iedereen in groepjes verdeeld rond verschillende thematafels. Deze themagesprekken boden een uitgelezen kans om met elkaar in dialoog te gaan over thema’s die de ervaringswerkers aanbelangen. Volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Hoe motiveer je mensen om stappen te zetten?
  • Hoe werk je samen met anderen? Hoe blijf je je cliënt vasthouden?
  • Wat zijn blinde vlekken in het GGZ-aanbod?
  • Welke verwachtingen heb je rond samenwerken en communicatie?
  • Hoe verwijs je cliënten door? Hoe vind je het aanbod op een eenvoudige manier?

Na een korte pauze met lekkers stond er weer een plenair infodeling op het programma, waarbij iedereen meer kennis kon maken met organisaties zoals het CAW huis, De Keerkring, Huis van het kind en 1 Gezin 1 Plan.

Bedankt aan alle sprekers en aanwezigen.

Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn. Het was een zeer leerrijke dag.

We nemen wat we geleerd hebben zeker op naar de toekomst.