Wil jij graag deel uitmaken van onze klankbordgroep voor Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood?

De zorgraad zoekt enthousiaste inwoners (mantelzorgers, vrijwilligers, patiënten,…) die graag twee keer per jaar samenkomen voor een babbel over onze werking.

Als zorgraad helpen wij het werk van lokale overheden en van zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen, zodat zij de burgers optimaal ten dienste kunnen staan. Op die manier fungeren wij als een soort platform dat de verschillende zorg- en welzijnspartners informeert en dat, onder meer, vormingen en netwerkmomenten georganiseerd worden.

Wie zijn wij?

De Eerstelijnszone Pajottenland omvat de gemeenten Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne en Bever. Samen met enkele ervaringsdeskundigen - personen met ervaring op het vlak van nood aan zorg en ondersteuning (PZON) - hebben wij binnen onze zorgraad de PZON-cluster opgericht.

Wat kan u voor ons doen?

Binnen Eerstelijnszone Pajottenland bestaat één van de taken van de zorgraad erin om de PZON te ondersteunen en centraal te stellen in de zorg- en hulpverlening. Omdat wij willen weten wat er onder de burgers leeft, willen wij een breder platform uitbouwen. Hiervoor zoeken wij binnen onze regio een grotere achterban die kan fungeren als klankbordgroep voor onze PZON-vertegenwoordigers. Praktisch gaat het dan om een groep van gewone burgers, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, vrijwilligers,… (geen professionele hulpverleners) die bereid zijn om samen de psychische, fysische en sociale behoeften van de inwoners, al dan niet met specifieke noden, binnen onze ELZ aan te kaarten.

Hoe gaan wij samen te werk?

Met de klankbordgroep streven wij ernaar om een aantal keren per jaar samen te komen. Via deze praatgroep hopen wij te weten te komen wat er bij de PZON leeft en trachten wij samen naar oplossingen te zoeken.

Denkt u dat u kan bijdragen tot een verbeterde werking in onze zone? Neem dan zeker contact met ons op en sluit je aan bij onze klankbordgroep.