Er kan veel veranderen als je ernstig ziek wordt, maar één van de dingen is dat je afhankelijk wordt. Afhankelijk van de ziekte soms, van anderen, van artsen en andere zorgverleners. We leven in een wereld waar we graag gewoon ons goesting doen en dat kan ineens niet meer. Daardoor voelen we ons nog slechter of we worden er gefrustreerd door, of kwaad. Aan die afhankelijkheid is vaak niet veel te doen. Als je bijvoorbeeld geneesmiddelen moet nemen die niet zomaar vrij te krijgen zijn bij de apotheker, kan je nu eenmaal niet zonder het voorschrift van een dokter en die is ook de enige die kan zeggen welke ziekte je hebt. Hij of zij heeft daarin doorgaans veel ervaring én heeft er minstens 6 jaar voor gestudeerd.

Toch kan de dokter iets doen aan het gevoel van afhankelijkheid. De dokter kan dat verminderen door je goed te informeren over je ziekte. Je kan duidelijke uitleg krijgen over de behandeling, waarom bepaalde geneesmiddelen nodig zijn en waarom je die op een bepaald moment en in een specifieke hoeveelheid moet innemen. De dokter luistert dan ook goed naar wat jij wil. Immers, jij zal de eventuele bijwerkingen van de behandeling dragen en jij bent dus degene die moet beslissen of je bereid bent die te dragen. Eigenlijk laat de dokter je dan mee beslissen. Het voordeel is dat je je helemaal betrokken voelt. Je weet wat waarom gebeurt en je bent even overtuigd van het nut als de dokter zelf. Dat heet dan samen Patient Empowerment.

Luisteren naar elkaar

Het beste resultaat voor iedereen wordt bereikt door wederzijds begrip en nauwe samenwerking. Dat is ook waar het bij Patient Empowerment om draait: het creëren van een gelijkwaardige relatie tussen wie zorg krijgt en wie zorg geeft en dit met respect voor elkaars perspectief.

Meer info