In de eerstelijnszone is continuïteit van zorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood.

Professionele, vrijwillige en informele zorg

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.
Ook de erkende woonzorgcentra en lokale besturen in je eerstelijnszone zetten hun schouders onder buurtgerichte zorg.

In onze eerstelijnszone

Als Eerstelijnszone Zennevallei wensen we de proactieve en buurtgerichte werkingen in onze zone in kaart te brengen en te zorgen voor onderlinge afstemming. Over alle clusters heen zijn er heel wat partners die op hun eigen manier en vanuit hun eigen opdracht en insteek expertise hebben opgebouwd. Het is van belang in kaart te brengen hoe de verschillende partners proactief en buurtgericht te werk gaan. Door het delen van goede praktijken m.b.t. het detecteren van noden en ondersteunen van informele zorg kunnen we op deze manier afstemming en samenwerking bewerkstelligen.

Onze regio kent momenteel 3 initiatieven voor Zorgzame Buurten. Hieronder kan je ze wat beter leren kennen:

Nieuws over Buurtgerichte Zorg in ELZ Zennevallei

Wenst u meer informatie omtrent het Buurtgerichte Zorg in ELZ Zennevallei?

Dan kan u met al uw vragen terecht bij Leenie Vandervelde.