Het bestuursorgaan stelde het dagelijks bestuur als volgt samen:

  • Voorzitter: Inge Segers
  • Secretaris: Johan Neijens
  • Penningmeester: Ingrid Erlingen