Waardencharter van ELZ Dender Zuid 
                 

Wij werken samen, vanuit gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar.  
 Wij leveren oplossingsgerichte en kwaliteitsvolle ondersteuning aan elkaar en aan de PZOV.  

Dit betekent: 
Naar elkaar als zorg- en hulpverleners: 
-    We spreken elkaar rechtstreeks aan en gaan in dialoog met elkaar wanneer we een probleem ervaren. 
-    We geven feedback aan elkaar en staan open voor feedback. Feedback is geen kritiek, maar een geschenk. 
-    We werken samen aan kwaliteit van zorg en dienstverleningen op basis van een gemeenschappelijk systeem van kwaliteitsbewaking. 
-    We communiceren met elkaar op een open manier en geven spontaan alle belangrijke informatie aan elkaar door in het belang van de PZOV. 
-    We respecteren elkaars privacy. 
-    We evalueren onze samenwerking – ook vanuit zelfreflectie – en werken constructief aan continue verbetering. 
-    We staan open voor verschillen in visie en toetsen die bij elkaar af. 
-    Iedereen heeft recht op inspraak en alle inspraak is waardevol. 
-    We houden maximaal rekening met ieders inbreng. 
-    We bewaken onze eigen en elkaars grenzen. 
-    We dragen zorg voor elkaars veiligheid. 
-    We overleggen en houden  ons aan gemaakte afspraken. 
-    We respecteren elkaars expertise en bevoegdheden en maken duidelijke afspraken over  (individuele en gemeenschappelijke) verantwoordelijkheden. 
-    We werken vanuit een interdisciplinaire aanpak. 
-    We stellen de PZOV centraal in onze samenwerking en we stellen ‘wij’ voorop op ‘ik’. 
-    We verwijzen door naar elkaar vanuit het belang van de PZOV.  
-    We gedragen ons als collega’s van elkaar, niet als concurrenten. 
-    We bieden elke partner de mogelijkheid aan om digitaal met elkaar te kunnen communiceren. 
 

Naar de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsvraag
-    Onze zorg/ondersteuning is afgestemde zorg: we maken duidelijke afspraken met elkaar en met de PZOV 
- We vertrekken daarbij vanuit de persoonlijke noden en mogelijkheden van de PZOV 
- Wij informeren de PZOV over mogelijke ondersteuning door collega’s/partners en verwijzen door waar zinvol/nodig.

We begeleiden de PZOV in gezondheids-en welzijnsvaardigheden door de PZOV te informeren over de digitale platformen. 
- Onze zorg respecteert de privacy.  
- We peilen naar de tevredenheid over onze zorg/ondersteuning. 
 

Deze website is nog in opbouw. Binnenkort vind je hier meer informatie over jouw eerstelijnszone. 

Gemeentes:

  • Ninove
  • Geraardsbergen

Contacteer Dender Zuid

Een transitiecoach begeleidt en faciliteert de vorming van een eerstelijnszone.

De transitiecoach voor deze zone is Raes Ruth.