Eerstelijns psychologische zorg. Uit de startblokken in 2022 - volop in 2023.

Mentaal welzijn, een thema dat leeft, ook binnen onze Eerstelijnszone.
Eerstelijnsprofessionals vormen op ontelbare vlakken een onmisbare (eerste) schakel, zo ook in een psychologische hulpverleningstraject. Eerstelijnsprofessionals nemen een belangrijke rol op in het signaleren, alsook bij de toeleiding naar gepaste hulp in geval van psychologische problemen.

De netwerken geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en voor kinderen en jongeren zijn in 2022 in actie geschoten om de conventie eerstelijnspsychologische zorg, uit te rollen.
In eerste instantie betekende dit om psychologen te zoeken, te screenen en te conventioneren.
Een geconventioneerde psycholoog kan begeleiding en therapie aanbieden aan terugbetaling met de beperking van een remgeld van € 11 of € 4 afhankelijk van het al dan niet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

In Eerstelijnszone Dender zijn er op deze wijze 32 psychologen die werken binnen de conventie.
Samen zijn zij geconventioneerd voor 358 sessies per week, verdeeld over 127 sessies voor kinderen en jongeren en 231 sessies voor volwassenen. Hiermee is het voorziene contingent in de regio toegewezen en kunnen er voorlopig geen psychologen bijkomend geconventioneerd worden. Het psychologisch aanbod is gespreid in de regio Dender, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen.

Het werkjaar 2022 was een opstartjaar. Toch zijn er reeds in dat opstartjaar 6936 sessies doorgegaan in de regio Dender. Het potentieel aantal individuele sessies voor 2023 is echter ongeveer € 17.000 sessies. Dit komt overeen met een budget van 1,4 miljoen euro, alleen voor de regio Dendermonde.

De twee CLB’s die in de regio Dender actief zijn hebben ook een toezegging gekregen om eerstelijns psychologische zorg op te starten, complementair aan hun aanbod naar leerlingen vanuit hun CLB-opdracht. Zij kunnen zowel opteren voor zowel individuele sessies, groepsaanbod als gemeenschapsgericht aanbod. Dit laatste zijn klassikale sessies over thema’s van geestelijke gezondheid met een preventieve functie. Ieder CLB vult hun aanbod in naargelang eigen noden en behoeften.

In het laatste kwartaal is er nog een oproep gedaan naar het indienen van voorstellen voor groepsaanbod. Begin dit jaar zijn deze voorstellen geëvalueerd en toegezegd. Voor de regio Dender is het groepsaanbod vooralsnog beperkt tot een groepsprogramma voor adolescenten met obesitas onder de naam “Denderfit Junior”, ingericht door AZ Sint-Blasius.

Nieuw voor 2023 is dat patiënten kunnen genieten van een combinatie van individuele sessies en groepssessies. Tot voor kort was deze cumulatie niet toegestaan.

Noteer reeds 28 maart van 11u30 tot 14u een special “Boterhammen en Soep” voor zorgprofessionals rond de ELP conventie. We geven informatie over de organisatie van de psychologische zorg, je kan kennismaken met (collega-) psychologen die geconventioneerd zijn. Meer info en inschrijven kan via deze link.

Wie beroep wil doen op een geconventioneerde psycholoog kan zich informeren via de website www.psy-ovl.be. Men vindt daar alle informatie en tevens een lijst van de geconventioneerde psychologen met adres, telefoonnummer en emailadres.

In het kader van de conventie “psychologische functies in de eerste lijn” zijn geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen in jouw buurt nog op zoek naar locaties om psychologische hulp aan te bieden. Heb jij in jouw praktijk een ruimte vrij die kan dienen als een vindplaats. Contacteer dan Marc Vermeire, lokaal coördinator eerstelijns psychologische zorg ELZ Dender en Waasland (marc.vermeire@psy-ovl.be – 0475 95 44 74).