Clusteroverleg

  • 4 juni 2019 vond het eerste clusteroverleg plaats voor de lokale besturen

pptx bestand190604 Presentatie Lokale Besturen ELZ Haspengouw.pptx (1.07 MB)

  • 11 juni 2019 vond het clusteroverleg plaats van cluster WELZIJN, ZORG en PZON.

pptx bestandPresentatie ELZ Hapengouw clusteroverleg 11 juni 2019.pptx (1.36 MB)

 

Voorlopige zorgraad

docx bestandPROFIEL LID ZORGRAAD ELZ Haspengouw.docx (74 kB)

Gelieve ten laatste 31 augustus 2019 uw kandidatuur voor de voorlopige zorgraad in te dienen via onderstaande formulier.

Kandidatuurstelling voorlopige zorgraad ELZ Haspengouw

Zoek zorgverleners in jouw zone