Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg kan het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het MDO vandaag verloopt.

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg als zorgteam rond een persoon met een zorgvraag. De aanwezigheid van de persoon met een zorgvraag en/of zijn mantelzorger biedt meerwaarde. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg

Vanaf 1 mei 2020 is een nieuwe vorm van MDO-financiering van toepassing. Het gaat om een overgangsvorm die zal lopen tot het moment waarop de (definitieve) financiering m.b.t. zorgcoördinatie en casemanagement van start gaat. In deze overgangsvorm zullen de door de overheid erkende overlegorganisatoren zelf de administratieve verwerking van de door hen georganiseerde MDO's op zich nemen. Meer informatie over het nieuwe vergoedingssysteem vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

Hoe MDO aanvragen?

Een multidisciplinair overleg kan aangevraagd worden bij een door de overheid erkende overlegorganisator.